Stefan Pålsson

Stefan Pålsson

315 Artiklar

Competence arbetar för en fungerande kompetensförsörjning och ett bättre samhälle

Det krävs ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan skola och arbetsliv för att klara

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

KTH prövar nya vägar för vidareutbildning och livslångt lärande

Nya sätt att se på och bedriva högre utbildning är i många yrken en avgörande

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 20

XR ger nya möjligheter till upplevelser och lärande XR (extended reality) är en samlingsterm som

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Fortsatt samverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande

2019 lanserade regeringen strategiska samverkansprogram inom fyra centrala områden för att bättre kunna hantera de

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Linköping Science Park hjälper kunskapsintensiva företag att utvecklas

Frågeställningar kring kompetensförsörjning och livslångt lärande inom it och industri är en viktig del av

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad krävs för att skapa ett fungerande system för livslångt lärande?

Smarta automatiseringar av manuella processer är en central faktor för svenska företags konkurrenskraft och deras

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 19

Ny design och ett vidgat fokus för Spaningen Spaningen har bevakat skolans digitalisering sedan september

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Arbetsintegrerat lärande är vägen framåt för tillverkningsindustrin 

Elektrifiering, digitalisering och andra pågående globala processer driver på behovet av omställning i en rad

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ny design och ett vidgat fokus för Spaningen

Spaningen har bevakat skolans digitalisering sedan september 2018. Nu har sajten fått ett nytt utseende,

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Göteborgsregionens kompetensnav öppnar vägar för kompetensmatchning och kompetensförsörjning

Teknik- och samhällsutvecklingen skapar hela tiden nya behov av kompetens och kvalifikationer. Inom i stort

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 18

Vad ska grundskoleelever lära sig om MIK? Från och med nästa läsår gäller nya kursplaner

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom en rad olika

Stefan Pålsson Stefan Pålsson