Stefan Pålsson

Stefan Pålsson

315 Artiklar

Ur nyhetsflödet vecka 25

En tydlig koppling mellan teori och praktik stärker yrkesutbildningarna Vad behöver göras för att öka

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Kan nya distributionsmodeller öka användningen av digitala läromedel?

Kan distributionsmodeller som påminner om tjänsterna för strömmande musik och film göra det lättare att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att skapa överblick över

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DINO stöttar innovation i offentlig sektor

Offentliga aktörer behöver utforska nya sätt att hantera livslångt lärande och kompetensförsörjning för att kunna

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad händer med skrivuppgifterna när texter kan skapas av AI?

Utvecklingen av AI-baserade textgeneratorer innebär att det är enklare än någonsin för elever att fuska

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 23

Viktiga problemställningar kring lärandeanalytik Spaningen har tidigare tagit upp att Norges regering, som en del

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Analys av lärares rörelsemönster ger nya perspektiv på undervisningen

Hur rör sig lärare i klassrummet och vad betyder det för deras undervisning? Är möbleringen

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Laiban – en AI-baserad assistent i förskolan

AI och maskininlärning är på väg att bli en del av förskolans och skolans vardag.

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 22

Digitalisering i välfärden - lärares attityder och erfarenheter I förra veckan publicerade SKR en uppföljning

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad händer i klassrummet när adaptiva läromedel blir en del av undervisningen?

Arbetet med skolans digitalisering fortsätter runt om i landet. AI och maskininlärning är exempel på

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur ska Norrbottens kommuner lösa kompetensförsörjningen?

Norrbottens kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs gemensamt av de fjorton kommunerna i Region

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 21

En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar sedan 2017 med

Stefan Pålsson Stefan Pålsson