Hur rör sig lärare i klassrummet och vad betyder det för deras undervisning? Är möbleringen av klassrummet tillräckligt funktionell? Går det att interagera med alla elever? Tekniska lösningar som bygger på IoT (Internet of Things eller Sakernas Internet) gör det enkelt att samla in och visualisera den här typen av data. Genom att analysera och Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Analys av lärares rörelsemönster ger nya perspektiv på undervisningen

AI och maskininlärning är på väg att bli en del av förskolans och skolans vardag. Ett sätt att använda tekniken är att skapa digitala assistenter som svarar på praktiska frågor och bidrar till barns kunskapsutveckling och lärande. Helsingborgs stad har tagit fram assistenten Laiban, som nu används på nästan alla av kommunens förskolor. Det här Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Laiban – en AI-baserad assistent i förskolan

Digitalisering i välfärden – lärares attityder och erfarenheter I förra veckan publicerade SKR en uppföljning av rapporten Digitalisering i välfärden, som genomfördes 2019 och publicerades året därpå. Den nya rapporten är baserad på en enkät som genomfördes under hösten 2021. Den använder samma eller liknande frågor som i den enkät som låg till grund för Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 22

Arbetet med skolans digitalisering fortsätter runt om i landet. AI och maskininlärning är exempel på teknologier som är på väg in i skolan på bred front. Adaptiva läromedel, som anpassar innehåll och uppgifter efter varje elevs kunskapsnivå, är ett sätt att dra nytta av de nya möjligheterna att utveckla och förbättra undervisningen. Forskare vid Göteborgs Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Vad händer i klassrummet när adaptiva läromedel blir en del av undervisningen?

Norrbottens kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs gemensamt av de fjorton kommunerna i Region Norrbotten. Organisationens syfte är att arbeta för en positiv och långsiktigt hållbar regional utveckling. Det gäller att kunna möta och hantera den stora samhällsomställning som pågår i norra Sverige. Att underlätta kompetensförsörjning och främja livslångt lärande är viktiga delar av Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Hur ska Norrbottens kommuner lösa kompetensförsörjningen?

En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar sedan 2017 med att analysera hur förutsättningarna för utbildning och arbetsliv kan komma att utvecklas och förändras i Finland under de närmaste fem till femton åren. Syftet med verksamheten är att fungera som stöd för utvecklings- och planeringsarbetet på Undervisnings- och kulturministeriet samt Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 21

Det krävs ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan skola och arbetsliv för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen i Sverige. Här spelar Competence i Västerås en viktig roll som intermediär, inspiratör och nationell partner i arbetsmarknadsfrågor. Competence hjälper arbetsgivare och utbildningsanordnare att ta fram nya utbildningar och arbetar aktivt för att intressera unga för utbildningar Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Competence arbetar för en fungerande kompetensförsörjning och ett bättre samhälle

Nya sätt att se på och bedriva högre utbildning är i många yrken en avgörande förutsättning för ett livslångt lärande. Det kräver bland annat ett mer dynamiskt system än idag, som gör det lättare att kombinera och växla mellan arbete och studier och mellan olika utbildningsaktörer. Under hösten kommer KTH att genomföra två stora piloter, Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till KTH prövar nya vägar för vidareutbildning och livslångt lärande

XR ger nya möjligheter till upplevelser och lärande XR (extended reality) är en samlingsterm som innefattar augmented reality (AR), mixed reality (MR), virtual reality (VR) och allt som finns däremellan. Den fysiska verkligheten kan förstärkas, blandas eller ersättas av digitala, omslutande (immersiva) miljöer, vilket ger helt andra möjligheter till lärande och tillämpning av nya kunskaper.  Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 20

2019 lanserade regeringen strategiska samverkansprogram inom fyra centrala områden för att bättre kunna hantera de klimatmässiga, demografiska och tekniska utmaningar Sverige står inför. Ett av områdena är kompetensförsörjning och livslångt lärande. Arbetet inom det här området avslutades med en konferens i Stockholm den 16 maj. Nu är det dags att summera, lära av erfarenheterna och Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Fortsatt samverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande