Avatar

Stefan Pålsson

311 Artiklar

Ur nyhetsflödet vecka 35

Behovsanpassade AI-kurser hjälper svensk industri ta täten Örebro universitet erbjuder sedan 2017 korta, flexibla och

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 34

Källkoll valet - en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av förra veckan startade

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DigiNorden – en konferens om digital kompetens och grön omställning

Nordiska ministerrådets vision är att de nordiska länderna år 2030 ska vara gröna med en

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Omställningspaketet kan ge mer stabilitet och trygghet i arbetslivet 

Målet med regeringens omställningspaket, som börjar tillämpas från den 1 oktober, är att underlätta för

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 33

Yrkeshögskola i Danmark satsar på Utbildning 4.0 I tisdags sparkade den treåriga utvecklingssatsningen Program for

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Kvalitetssystem, kvalitetsdialoger och regionalisering underlättar nationell skolutveckling

Fram till 2024 ska Skolverket inrätta tio regionala kontor i olika delar av landet, från

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 32

Skolbibliotek i Norge får medel till verksamhetsutveckling Tidigare i år utlyste Utdanningsdirektoratet medel som kommuner

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Formaliserad samverkan kan underlätta kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning och livslångt lärande är komplexa, sektorsöverskridande områden i ständig förändring. För att kunna ge

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 31

Vidareutbildning och livslångt lärande i ett internationellt perspektiv Den oberoende danska tankesmedjan DEA publicerade nyligen

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur kan staten underlätta näringslivets kompetensförsörjning?

Samhällsutvecklingen innebär att näringslivet, arbetsmarknaden och kraven på adekvata yrkeskunskaper ständigt förändras. Detta skapar möjligheter

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 26

Vilka digitala kompetenser behöver blivande lärare utveckla? Spaningen har flera gånger tidigare tagit upp det

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Industriarbete – en kompletterande samverkan mellan människa och maskin

Industrin genomgår en omställning i riktning mot ökad digitalisering, automatisering samt en mer miljövänlig, långsiktigt

Stefan Pålsson Stefan Pålsson