Spaningen är en tjänst från RISE som belyser aktuella frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och livslångt lärande. Tjänsten är en del av RISE arbete med tillämpad forskning inom utbildning och kompetensförsörjning.  

Samhällsutvecklingen skapar både utmaningar och möjligheter för undervisning och lärande, Den ställer också krav på nya kompetenser inom arbetslivet. Spaningen ger en kontinuerlig inblick i vad som är på gång, såväl i Sverige som internationellt.

Spaningen är tätt kopplad till RISE partnerskap Digitalisering och lärande samt till den samverkan och det erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv som sker inom ramen för RISE testbädd Vigeo.

Kontakta oss

Har du gått och tänkt på något innehåll eller ämne som du gärna skulle vilja se mer av i Spaningen? Har du spanat in något om livslångt lärande som du tycker är angeläget för fler att få syn på? Eller har du kanske tankar om hur vi kan göra Spaningen bättre? Maila oss på info@spaningen.se eller skicka ett meddelande till RISE Livslångt Lärande på LinkedIn.