Competence arbetar för en fungerande kompetensförsörjning och ett bättre samhälle

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson 143 visningar
7 minuters läsning

Det krävs ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan skola och arbetsliv för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen i Sverige. Här spelar Competence i Västerås en viktig roll som intermediär, inspiratör och nationell partner i arbetsmarknadsfrågor. Competence hjälper arbetsgivare och utbildningsanordnare att ta fram nya utbildningar och arbetar aktivt för att intressera unga för utbildningar som är attraktiva på arbetsmarknaden. 

En intermediär mellan arbetsgivare, utbildningar och arbetsmarknad

Competence är en politiskt obunden ekonomisk förening som startades år 2000 av arbetsgivare från offentlig sektor och det privata näringslivet. Det övergripande syftet är att underlätta kompetensförsörjningen i branscher där det är svårt att rekrytera kvalificerad personal, alltifrån teknik och it till vård och utbildning. 

Verksamheten har sina rötter i Västmanland, men nu är den spridd över landet och bedrivs för närvarande i 130 kommuner, berättar Björn Nordén, verksamhetschef på Competence.

  – Vår uppgift är att fungera som intermediär mellan arbetsgivare, utbildningar och arbetsmarknad. En viktig del av det här är att sätta arbetsmarknadskunskap på schemat. Vi är ute på skolor och håller lektioner och föreläsningar, deltar på föräldramöten och knyter kontakter mellan skola och arbetsgivare. Totalt möter vi ungefär 60 000 elever i fysiska möten varje år. Vi berättar för dem var jobben finns och visar hur man ska göra för att ta sig dit.

Det finns inte någon enskild aktör som äger frågan om kompetensförsörjning, utan näringslivet, utbildningssektorn och arbetsmarknadspolitiken delar på ansvaret. Men ingen av dem mäts egentligen utifrån hur pass väl de hanterar det här. Därför är det lätt att kompetensförsörjningen hamnar mellan stolarna. Det är här Competence kommer in i bilden. 

  – Vi för samman frågor från de tre områdena och arbetar tillsammans med aktörerna för att hitta fungerande lösningar. Det gäller både att intressera unga för utbildningar som leder till jobb och att ta fram utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov.

Duka bordet och se till att allt fungerar

Tyvärr är systemen alltför långsamma för att snabbt kunna svara mot de kunskaps- och rekryteringsbehov som uppstår på arbetsmarknaden. Det kan ta upp till sju år att starta en ny utbildning. Om man istället skapar ett nytt spår på en befintlig utbildning, tar det bara en tredjedel så lång tid. Därför är det ofta en bättre och smidigare väg, menar Björn Nordén.

  – 2015 startade vi en yrkesinriktad utbildning inom elektroteknik som ett nytt spår inom utbildning för energisystem på högskolan. Det tog två år att komma igång och cheferna på de stora företagen i branschen drev på processen. Nu har flera kullar kommit ut på arbetsmarknaden. Samtidigt har den befintliga utbildningen förändrats, och har numera sin grund i elektroteknik. Det som var ett stickspår kom alltså efterhand att bli huvudspåret.

Detta är ett exempel på hur Competence arbetar för att underlätta kompetensförsörjningen. Det handlar om att först duka bordet, och sedan gäller det att springa runt och se till att allt fungerar som det är tänkt. 

  – Vi började med att lyssna på företagen i branschen och därefter bad vi dem gå in med resurser och argumentera för behovet. Vår uppgift var att knyta kontakter med högskolan och kommunen och att se till att allt rullade igång. Högskolan ansvarar för utbildningen, medan Competence arbetar med kursinnehållet, samverkan med företagen och marknadsföringen mot berörda målgrupper. Företagen kan inte axla hela ansvaret, utan det krävs en intermediär som ser till att allt kommer igång – och att det fortsätter fungera.

Bättre yrkesinformation och bättre matchning

Att informera om och att marknadsföra yrken och yrkesutbildningar är en central del av Competence arbete. Den 1 september startar dittyrke.se, en webbaserad tjänst som ska göra det lättare för lärare, SYV, arbetsförmedlare och föräldrar att föra samtal med unga om tänkbara studie- och yrkesval. 

Competence har precis påbörjat arbetet med tjänsten yrkesinfo.se, där verksamma i olika branscher informerar om sina yrken och sin vardag, berättar Björn Nordén.

  – Syftet är att unga ska få en bättre bild och förståelse av olika yrken, så att de lättare kan se vad som kan passa för dem och för deras framtid. Med hjälp av yrkesinfo.se får de veta om ett yrke är praktiskt eller teoretiskt, om arbetet sker inomhus eller utomhus, hur arbetstiderna ser ut, om man arbetar i egna kläder eller i uniform, om det rör sig om ensamarbete eller arbete i team, och så vidare. När tjänsten är klar, kommer 418 yrken i 20 olika branscher att presenteras.

Vigeo – en väg till nya insikter och perspektiv

Björn Nordén känner sig tämligen säker på att arbetet i RISE testbädd Vigeo kommer att bli en intressant och givande erfarenhet. Nätverket består av aktörer från en rad olika håll: företag och offentlig sektor, utbildningsanordnare, science parks, och så vidare. Det ger en bred ingång och öppnar för många perspektiv.

  – Jag hoppas att vi både kan lära oss sådant som hjälper oss att utveckla vår verksamhet vidare och att vi kan ge de andra en skjuts framåt i deras arbete. Det kan nog bli intressanta spridningseffekter som bidrar till att få fart på utvecklingen. Competence har inget vinstintresse, utan vi arbetar istället mot ett idealistiskt mål. Vi vill få till en fungerande matchning och kompetensförsörjning, så att det blir möjligt att skapa en mer hållbar arbetsmarknad och ett bättre samhälle.

Dela den här artikeln