Jan Hylén

Jan Hylén

Jan Hylén är fil.dr i statsvetenskap och utbildningsanalytiker. Han verkar idag genom det egna bolaget Education Analytics som fristående analytiker, utredare och konsult åt myndigheter, kommuner, universitet, regeringar och internationella organisationer som OECD, UNESCO och EU.  Jan har även mångårig erfarenhet av forskning, tillämpning, utvärdering och utveckling inom utbildning, IT och digitala lärresurser inom såväl politik som offentlig förvaltning. Han har tidigare också arbetat på Skolverket och Utbildningsdepartementet och bistår kontinuerligt RISE med expertis inom området digitalisering, lärande och ledarskap. 
Följ:
1 Artikel

Learning Analytics – Erfarenheter från Norge lyfter fyra dilemman

I Norge pågår sedan omkring tio år en öppen och sökande diskussion runt användningen av

Jan Hylén Jan Hylén