Det krävs ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan skola och arbetsliv för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen i Sverige. Här spelar Competence i Västerås en viktig roll som intermediär, inspiratör och nationell partner i arbetsmarknadsfrågor. Competence hjälper arbetsgivare och utbildningsanordnare att ta fram nya utbildningar och arbetar aktivt för att intressera unga för utbildningar Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Competence arbetar för en fungerande kompetensförsörjning och ett bättre samhälle

Skolans digitalisering handlar om att utveckla och förbättra verksamheten med teknikens hjälp. Därför är det avgörande att ha en klar föreställning om vilka effekter och fördelar investeringen ska ge. Dessutom är det väsentligt att inte enbart upphandla en färdig lösning. Det är minst lika viktigt att köpa in kompetensöverföring, så att den fortsatta utvecklingen kan Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Inköp av digital teknik är en del av skolans verksamhetsutveckling

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Academedia digitaliserar elevhälsan Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet. Om elever känner sig trygga och upplever att de mår bra, har de större möjligheter att lyckas med skolan. Skollagen förenar Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Academedia digitaliserar elevhälsan, forskningsprojektet REELER samt adekvat digital kompetens

Elever som känner sig trygga och upplever att de mår bra, har större möjligheter att lyckas med skolan. Därför är elevhälsan en central del av skolans verksamhet. Academedia provar just nu olika digitala lösningar för att ge eleverna på sina skolor psykosocial trygghet och likvärdig tillgång till elevhälsa. Skollagen förenar skolhälsovården, den psykologiska och psykosociala Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Academedia satsar på att digitalisera elevhälsan