Etikett: Kompetensförsörjning

Omställningspaketet kan ge mer stabilitet och trygghet i arbetslivet 

Målet med regeringens omställningspaket, som börjar tillämpas från den 1 oktober, är

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 32

Skolbibliotek i Norge får medel till verksamhetsutveckling Tidigare i år utlyste Utdanningsdirektoratet

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Formaliserad samverkan kan underlätta kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning och livslångt lärande är komplexa, sektorsöverskridande områden i ständig förändring. För

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 31

Vidareutbildning och livslångt lärande i ett internationellt perspektiv Den oberoende danska tankesmedjan

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur kan staten underlätta näringslivets kompetensförsörjning?

Samhällsutvecklingen innebär att näringslivet, arbetsmarknaden och kraven på adekvata yrkeskunskaper ständigt förändras.

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 26

Vilka digitala kompetenser behöver blivande lärare utveckla? Spaningen har flera gånger tidigare

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 25

En tydlig koppling mellan teori och praktik stärker yrkesutbildningarna Vad behöver göras

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DINO stöttar innovation i offentlig sektor

Offentliga aktörer behöver utforska nya sätt att hantera livslångt lärande och kompetensförsörjning

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 23

Viktiga problemställningar kring lärandeanalytik Spaningen har tidigare tagit upp att Norges regering,

Stefan Pålsson Stefan Pålsson