Linnea Svenman Wiker

Linnea Svenman Wiker

Linnéa har en bakgrund som kommunikatör framförallt kring industrifrågor. Under 8 år drev hon kommunikationsarbetet för det strategiska innovationsprogrammet PiiA som stärker processindustrin genom innovation och digitalisering. Med den djupa insynen i industrins utveckling, digitalisering och innovationsarbete arbetar hon nu som projektledare för enheten Livslångt Lärande.
RISE
Följ:
1 Artikel

Hur mikromeriter kan användas för framtidens kompetensutveckling

Våra förutsättningar och vårt samhälle ställs inför nya utmaningar där villkor för organisationer, företag och…