Kristina Söderberg

Kristina Söderberg

Projektledare inom Livslångt Lärande på RISE, med en bakgrund inom systemutveckling, lärande och processarbete främst inom den offentliga sektorn. Kristina arbetar gärna med projekt som rör lärande, kompetensförsörjning och kompetensomställning samt politik- och policyarbete. Hon gör även kartläggningsarbeten och författar rapporter.
RISE
Följ:
2 Artiklar

Vad kan vi lära av dataspelsbranschens arbete med mångfald och inkludering?

Dataspelsbranschen har på bara några årtionden medfört att Sverige blivit en global aktör att räkna

Kristina Söderberg Kristina Söderberg

Lärosätenas roll i kris och krig – En spaning från Almedalen

Lärosäten har länge varit navet för utbildning och forskning, Men deras ansvarsområden sträcker sig även

Kristina Söderberg Kristina Söderberg