Kristina Söderberg

Kristina Söderberg

Projektledare inom Livslångt Lärande på RISE, med en bakgrund inom systemutveckling, lärande och processarbete främst inom den offentliga sektorn. Kristina arbetar gärna med projekt som rör lärande, kompetensförsörjning och kompetensomställning samt politik- och policyarbete. Hon gör även kartläggningsarbeten och författar rapporter.
RISE
Följ:
1 Artikel

Lärosätenas roll i kris och krig – En spaning från Almedalen

Lärosäten har länge varit navet för utbildning och forskning, Men deras ansvarsområden sträcker sig även

Kristina Söderberg Kristina Söderberg