Etikett: Livslångt lärande

Irland möter kompetensbrist med samverkan och livslångt lärande

I denna premiärspaning av Anders Pettersson får vi en internationell utblick till…

Anders Pettersson Anders Pettersson

Ur nyhetsflödet vecka 35

Behovsanpassade AI-kurser hjälper svensk industri ta täten Örebro universitet erbjuder sedan 2017…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DigiNorden – en konferens om digital kompetens och grön omställning

Nordiska ministerrådets vision är att de nordiska länderna år 2030 ska vara…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Omställningspaketet kan ge mer stabilitet och trygghet i arbetslivet 

Målet med regeringens omställningspaket, som börjar tillämpas från den 1 oktober, är…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Formaliserad samverkan kan underlätta kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning och livslångt lärande är komplexa, sektorsöverskridande områden i ständig förändring. För…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 31

Vidareutbildning och livslångt lärande i ett internationellt perspektiv Den oberoende danska tankesmedjan…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur kan staten underlätta näringslivets kompetensförsörjning?

Samhällsutvecklingen innebär att näringslivet, arbetsmarknaden och kraven på adekvata yrkeskunskaper ständigt förändras.…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Spaning i Almedalen

Gästskribent Kristina Björn tillsammans med medspanaren Lotta Fransson delar med sig av intryck och…

Lotta Fransson Lotta Fransson

Ur nyhetsflödet vecka 25

En tydlig koppling mellan teori och praktik stärker yrkesutbildningarna Vad behöver göras…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DINO stöttar innovation i offentlig sektor

Offentliga aktörer behöver utforska nya sätt att hantera livslångt lärande och kompetensförsörjning…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson