Ny design och ett vidgat fokus för Spaningen

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson
5 minuters läsning

Spaningen har bevakat skolans digitalisering sedan september 2018. Nu har sajten fått ett nytt utseende, samtidigt som innehållet har breddats till att även omfatta lärande i och efter arbetslivet. Spaningen täcker numera in hela det livslånga, kontinuerliga lärandet i sin bevakning. Livesändningar blir också en del av innehållet framöver. På måndag, 16 maj, är det premiär. Då streamas Vinnovas konferens Arena – Livslångt Lärande från Spaningens hemsida. 

Spaningens nya utseende har tagits fram av interaktionsdesigners på RISE. Webbdesignen är skräddarsydd och genomarbetad och tanken är att underlätta överblicken och att göra det enklare för användarna att hitta rätt. Ambitionen är att skapa en webbplats där användarvänligheten står i fokus. Nu har Spaningen även fått en riktig logotyp, vilket skapar igenkänning och identitet.

Spaningens omvärldsbevakning kan ses som fortsättningen av ett arbete som jag, Stefan Pålsson, inledde redan 2007 med Kollegiets blogg Omvärldsbloggen, som Skolverket senare tog över. Jag har också arbetat med KK-stiftelsens blogg Framtidens lärande, som både fäste blicken på skolans digitalisering och det livslånga lärandet. Nu är det dags att ta nya tag och att blicka framåt!

RISE övergripande uppdrag är att på olika sätt bidra till den offentliga sektorns och näringslivets utveckling. Det handlar om att kunna möta aktuella, stora samhällsutmaningar, alltifrån klimatförändringar till teknikskiften. 

Enheten Livslångt lärande, som driver Spaningen, vänder sig både direkt till skolan och till andra delar av samhället. Förutom att förnya skolans undervisning med ny teknik och nya metoder och arbetssätt, är det viktigt att stödja företag och myndigheter med utbildningar och innovationer. Det här arbetet underlättas av en samlad omvärldsbevakning som sträcker sig över hela fältet, säger Lars Lingman, chef för Enheten för livslångt lärande.

  – Bevakningen av skolans digitalisering, såväl i Sverige som internationellt, kommer att fortsätta och även utvecklas ytterligare. Den kompletteras nu med en bevakning av lärandet i och efter arbetslivet, som särskilt kommer att uppmärksamma arbetet med att hantera kompetensförsörjning, omställningar och livslångt lärande.

Bevakningen av lärandet i arbetslivet är nära kopplad till arbetet med test- och demomiljön Vigeo, som utforskar nya metoder, tekniker och system för livslångt lärande, berättar Åsa Vikner, strategisk projektledare med inriktning mot kompetensförsörjning.

  – Vigeos nätverk har vidgats efter årsskiftet och består nu av ett drygt trettiotal myndigheter och offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, utbildningsanordnare på alla utbildningsnivåer, arbetsmarknadens parter, science parks, företag, och så vidare. Det är en bred samling av aktörer och tillsammans tar vi del av den senaste forskningen och driver idéutveckling och policy inom gemensamma intresseområden. Spaningen kommer både att spegla en del av det vi gör och lyfta blicken utåt, för att visa vad som pågår på andra håll, såväl i Sverige som utomlands.

Det pågår en rad spännande projekt på RISE som rör skolans digitalisering och pedagogiska utveckling. De presenteras på Spaningen, samtidigt som det här arbetet kopplas till den internationella utvecklingen, säger Kristina Björn, senior projektledare och utbildningsstrateg. 

  – Vi arbetar till exempel med hur olika designprocesser och metoder kan tillämpas i undervisningen, hur skolans förnyelsearbete kan ledas och organiseras och hur behovet av nya kunskaper och kompetenser när samhället förändras kan hanteras i skolan. Här står hela världen inför liknande utmaningar och det finns inget facit. Spaningens omvärldsbevakning är en del av vårt arbete med att vidga vyerna och att visa perspektiv som kan leda utvecklingen vidare.

Innehållet på Spaningen har hittills till övervägande del bestått av texter, men från och med nu kommer webbplatsen även att rymma livesändningar av konferenser och andra evenemang som RISE arrangerar eller deltar i. På måndag, 16 maj, livesänds Vinnovas konferens Arena – Livslångt Lärande, som sammanfattar erfarenheterna från regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Dela den här artikeln