Område: Yrkesliv

Ur nyhetsflödet vecka 26

Vilka digitala kompetenser behöver blivande lärare utveckla? Spaningen har flera gånger tidigare

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Industriarbete – en kompletterande samverkan mellan människa och maskin

Industrin genomgår en omställning i riktning mot ökad digitalisering, automatisering samt en

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 25

En tydlig koppling mellan teori och praktik stärker yrkesutbildningarna Vad behöver göras

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DINO stöttar innovation i offentlig sektor

Offentliga aktörer behöver utforska nya sätt att hantera livslångt lärande och kompetensförsörjning

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 23

Viktiga problemställningar kring lärandeanalytik Spaningen har tidigare tagit upp att Norges regering,

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 22

Digitalisering i välfärden - lärares attityder och erfarenheter I förra veckan publicerade

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur ska Norrbottens kommuner lösa kompetensförsörjningen?

Norrbottens kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs gemensamt av de fjorton

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 21

En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Competence arbetar för en fungerande kompetensförsörjning och ett bättre samhälle

Det krävs ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan skola och arbetsliv

Stefan Pålsson Stefan Pålsson