Område: Yrkesliv

Vad kan vi lära av dataspelsbranschens arbete med mångfald och inkludering?

Dataspelsbranschen har på bara några årtionden medfört att Sverige blivit en global

Kristina Söderberg Kristina Söderberg

Samarbete ger mer effektiv och relevant YH-utbildning

En arbetsmarknad i ständig förändring och en gradvis försämrad ekonomisk konjunktur ställer

Anders Pettersson Anders Pettersson

Irland möter kompetensbrist med samverkan och livslångt lärande

I denna premiärspaning av Anders Pettersson får vi en internationell utblick till

Anders Pettersson Anders Pettersson

Ur nyhetsflödet vecka 35

Behovsanpassade AI-kurser hjälper svensk industri ta täten Örebro universitet erbjuder sedan 2017

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 34

Källkoll valet - en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DigiNorden – en konferens om digital kompetens och grön omställning

Nordiska ministerrådets vision är att de nordiska länderna år 2030 ska vara

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Omställningspaketet kan ge mer stabilitet och trygghet i arbetslivet 

Målet med regeringens omställningspaket, som börjar tillämpas från den 1 oktober, är

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 33

Yrkeshögskola i Danmark satsar på Utbildning 4.0 I tisdags sparkade den treåriga

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 32

Skolbibliotek i Norge får medel till verksamhetsutveckling Tidigare i år utlyste Utdanningsdirektoratet

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Formaliserad samverkan kan underlätta kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning och livslångt lärande är komplexa, sektorsöverskridande områden i ständig förändring. För

Stefan Pålsson Stefan Pålsson