Anders Pettersson

Anders Pettersson

Anders har mångårig erfarenhet som konsult, rådgivare och utvärderare inom kompetens- och utbildningsområdet med särskilt fokus på organisations- och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Han har också varit chef för Göteborgsregionens Kompetensnav – en verksamhet som arbetat med strategisk kompetensförsörjning och kompetensomställning i särskilt utsatta näringar och nått över 2000 individer från 700 olika företag. Han har även nyligen avslutat ett uppdrag som Ordförande i en av regeringens arbetsgrupper i samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslång lärande. Anders anlitas också flitigt av internationella organisationer, frivilligorganisationer, föreningar och stiftelser, liksom av högskolor och universitet.
Följ:
2 Artiklar

Samarbete ger mer effektiv och relevant YH-utbildning

En arbetsmarknad i ständig förändring och en gradvis försämrad ekonomisk konjunktur ställer krav på relevant…

Anders Pettersson Anders Pettersson

Irland möter kompetensbrist med samverkan och livslångt lärande

I denna premiärspaning av Anders Pettersson får vi en internationell utblick till EU-landet Irland och…

Anders Pettersson Anders Pettersson