Etikett: Skolans digitalisering

Analys av lärares rörelsemönster ger nya perspektiv på undervisningen

Hur rör sig lärare i klassrummet och vad betyder det för deras

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Laiban – en AI-baserad assistent i förskolan

AI och maskininlärning är på väg att bli en del av förskolans

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 22

Digitalisering i välfärden - lärares attityder och erfarenheter I förra veckan publicerade

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad händer i klassrummet när adaptiva läromedel blir en del av undervisningen?

Arbetet med skolans digitalisering fortsätter runt om i landet. AI och maskininlärning

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 21

En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 20

XR ger nya möjligheter till upplevelser och lärande XR (extended reality) är

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 19

Ny design och ett vidgat fokus för Spaningen Spaningen har bevakat skolans

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 18

Vad ska grundskoleelever lära sig om MIK? Från och med nästa läsår

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Digitala läromedel i skolan – idag och imorgon

Användningen av digitala läromedel i den svenska skolan har ökat under de

Stefan Pålsson Stefan Pålsson