Område: Skola

Nya betalningsmodeller för digitala läromedel – Norge visar vägen

Digitala läromedel betalas idag vanligen med en årslicens. Om läraren finner att

Jan Hylén Jan Hylén

Lärosätenas roll i kris och krig – En spaning från Almedalen

Lärosäten har länge varit navet för utbildning och forskning, Men deras ansvarsområden

Kristina Söderberg Kristina Söderberg

Välfärdsuppdraget – Juridiska förutsättningar för digitalisering av välfärden

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetar sedan en tid tillbaka med ett

Kristina Björn Kristina Björn

Lärande och skolutveckling med hjälp av Internet of Things

Under senhösten 2022 startade ett unikt samarbete mellan NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan

Micke Kring Micke Kring

Ur nyhetsflödet vecka 35

Behovsanpassade AI-kurser hjälper svensk industri ta täten Örebro universitet erbjuder sedan 2017

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 34

Källkoll valet - en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DigiNorden – en konferens om digital kompetens och grön omställning

Nordiska ministerrådets vision är att de nordiska länderna år 2030 ska vara

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 33

Yrkeshögskola i Danmark satsar på Utbildning 4.0 I tisdags sparkade den treåriga

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Kvalitetssystem, kvalitetsdialoger och regionalisering underlättar nationell skolutveckling

Fram till 2024 ska Skolverket inrätta tio regionala kontor i olika delar

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 32

Skolbibliotek i Norge får medel till verksamhetsutveckling Tidigare i år utlyste Utdanningsdirektoratet

Stefan Pålsson Stefan Pålsson