Digitalisering i välfärden – lärares attityder och erfarenheter I förra veckan publicerade SKR en uppföljning av rapporten Digitalisering i välfärden, som genomfördes 2019 och publicerades året därpå. Den nya rapporten är baserad på en enkät som genomfördes under hösten 2021. Den använder samma eller liknande frågor som i den enkät som låg till grund för Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 22

Arbetet med skolans digitalisering fortsätter runt om i landet. AI och maskininlärning är exempel på teknologier som är på väg in i skolan på bred front. Adaptiva läromedel, som anpassar innehåll och uppgifter efter varje elevs kunskapsnivå, är ett sätt att dra nytta av de nya möjligheterna att utveckla och förbättra undervisningen. Forskare vid Göteborgs Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Vad händer i klassrummet när adaptiva läromedel blir en del av undervisningen?

En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar sedan 2017 med att analysera hur förutsättningarna för utbildning och arbetsliv kan komma att utvecklas och förändras i Finland under de närmaste fem till femton åren. Syftet med verksamheten är att fungera som stöd för utvecklings- och planeringsarbetet på Undervisnings- och kulturministeriet samt Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 21

Det krävs ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan skola och arbetsliv för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen i Sverige. Här spelar Competence i Västerås en viktig roll som intermediär, inspiratör och nationell partner i arbetsmarknadsfrågor. Competence hjälper arbetsgivare och utbildningsanordnare att ta fram nya utbildningar och arbetar aktivt för att intressera unga för utbildningar Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Competence arbetar för en fungerande kompetensförsörjning och ett bättre samhälle

XR ger nya möjligheter till upplevelser och lärande XR (extended reality) är en samlingsterm som innefattar augmented reality (AR), mixed reality (MR), virtual reality (VR) och allt som finns däremellan. Den fysiska verkligheten kan förstärkas, blandas eller ersättas av digitala, omslutande (immersiva) miljöer, vilket ger helt andra möjligheter till lärande och tillämpning av nya kunskaper.  Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 20

Ny design och ett vidgat fokus för Spaningen Spaningen har bevakat skolans digitalisering sedan september 2018. Nu har sajten (och nyhetsbrevet) fått ett nytt utseende. Innehållet har samtidigt breddats till att även omfatta lärande i och efter arbetslivet. Spaningen täcker numera in hela det livslånga, kontinuerliga lärandet i sin bevakning.  Livesändningar blir också en del Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 19

Vad ska grundskoleelever lära sig om MIK? Från och med nästa läsår gäller nya kursplaner för ämnesundervisningen i grundskolan. De innehåller bland annat en del ändrade skrivningar om kunskapskrav och utbildningsmål i medie- och informationskunnighet.  På Digiteket har Ola Nilsson sammanställt de nya formuleringarna utifrån Unescos reviderade ramverk för MIK, som publicerades förra året. Det Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 18

Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom en rad olika områden, alltifrån klimatkrisen och storpolitiska konflikter och skeenden till teknikskiften, en arbetsmarknad under omställning och en ökad ekonomisk och social polarisering. Det här ställer en rad nya krav på skolan och resten av utbildningssystemet samt på behovet av kunskap och Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030 I onsdags publicerade Spaningen artikel som tar upp en viktig bildnings- och utbildningsvision: Finland siktar på att vara världens mest multilitterata land 2030. Här berättar Belinda Kardén, koordinator för det svenskspråkiga arbetet på Läsrörelsen, om bakgrunden, de övergripande målen och det nyss inledda arbetet med satsningen Läsande Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 12