Område: Skola

Kan nya distributionsmodeller öka användningen av digitala läromedel?

Kan distributionsmodeller som påminner om tjänsterna för strömmande musik och film göra

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad händer med skrivuppgifterna när texter kan skapas av AI?

Utvecklingen av AI-baserade textgeneratorer innebär att det är enklare än någonsin för

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 23

Viktiga problemställningar kring lärandeanalytik Spaningen har tidigare tagit upp att Norges regering,

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Analys av lärares rörelsemönster ger nya perspektiv på undervisningen

Hur rör sig lärare i klassrummet och vad betyder det för deras

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Laiban – en AI-baserad assistent i förskolan

AI och maskininlärning är på väg att bli en del av förskolans

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 22

Digitalisering i välfärden - lärares attityder och erfarenheter I förra veckan publicerade

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad händer i klassrummet när adaptiva läromedel blir en del av undervisningen?

Arbetet med skolans digitalisering fortsätter runt om i landet. AI och maskininlärning

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 21

En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Competence arbetar för en fungerande kompetensförsörjning och ett bättre samhälle

Det krävs ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan skola och arbetsliv

Stefan Pålsson Stefan Pålsson