Det är aldrig för tidigt att bli innovatör!

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson 3 visningar
15 minuters läsning

Unga som är intresserade av innovation och entreprenörskap ska inte tveka att sätta igång när de får en idé som känns värd att genomföra. Det säger Wilma Emanuelsson, som förra året vann de båda tävlingarna Hack Your World och Young E-business of the Year. Många som är erfarna och kunniga vill hjälpa till med att göra tankar och visioner till verklighet. Dessutom är den ekonomiska risken närmast försumbar. Arbetet sker i liten skala och det finns inte särskilt många kostnader. Att tänka och skapa nytt är en viktig del av det egna livslånga lärandet. Samtidigt blir det möjligt att bidra till att göra världen och tillvaron bättre.

En simulation av läsning utan lässvårigheter

Wilma Emanuelsson går sista terminen på teknikprogrammet på Amerikanska gymnasiet i Göteborg. Hon driver också ett nystartat företag som utvecklar ett digitalt hjälpmedel för dyslektiker. Genom att använda ögonföljning och text-till-tal, digitaliseras den inre röst som du hör när du läser. 

Hjälpmedlet simulerar hur det är att läsa utan lässvårigheter. Uppläsningen regleras av läshastigheten: det du ser är det du hör. Det blir lättare att följa med i texten och på samma gång sker en träning av läsförmågan, berättar Wilma Emanuelsson. 

  – Idén kom till mig under Hack Your World – ett hackathon för gymnasieelever där deltagarna arbetar i mindre grupper för att skapa tekniska lösningar som gör det möjligt att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mitt team valde det fjärde målet: god utbildning för alla. Eftersom jag har kompisar som har dyslexi, kände jag till problematiken och behovet av att hitta sätt som gör det enklare att läsa och förstå texter. Tekniken var jag lite bekant med sedan tidigare, och det kändes som rätt väg framåt.

Det finns ett behov som behöver mötas

Efter att ha vunnit Hack Your World genomförde Wilma Emanuelsson en marknadsundersökning som gav en klar och tydlig bild av behovet. Hon bestämde sig därför för att starta ett företag vid sidan av skolan för att utforska möjligheterna. Vinsten innebar att hon under ett år får tillgång till en coach från Drivhuset som ger hjälp och stöd åt den fortsatta idéutvecklingen. 

Coachen uppmanade henne att delta i tävlingen Young E-business of the Year, som hon vann. 

  – Jag fick mycket uppmärksamhet i media och jag insåg att det inte finns någon anledning att vänta. Först gäller det att ta fram en prototyp, och nästa steg blir att skapa och lansera en kommersiell tjänst. Det finns ett stort behov på marknaden som jag tror att min lösning kan möta. Jag vann 20 000 kronor i tävlingen, och det räckte för att jag skulle kunna ta de första stegen.

Tidigt teknikintresse och en ständig vilja att veta mer 

Teknik i alla former har varit en viktig del av Wilma Emanuelssons vardag ända sedan hon var riktigt liten. Det började med bilar och efter ett tag blev hon intresserad av datorer och digital teknik. Redan som femåring fick hon en egen dator och två år sedan var det dags att börja lära sig programmera. 

  – Jag har alltid varit intresserad av att lära mig hur olika digitala system fungerar och vad de kan användas till. Det ledde mig efterhand in på hur jag kan dra nytta av dem för att utveckla mina egna idéer och hur jag ska arbeta för att gå från tanke till verklighet. Tekniken kan användas för att skapa lösningar som andra kan ha nytta av, och det ville jag ägna min tid åt.

Det lokala biblioteket var en viktig startpunkt, men efter ett tag upptäckte Wilma Emanuelsson även de oändliga möjligheterna på Internet. Det finns Youtube-filmer som visar och förklarar hur teknik fungerar och kan användas, och som gör det enklare att själv komma igång. Möjligheten att komma i kontakt med andra i olika delar av världen som har samma intresse blev också snabbt uppenbar. Alla lär av varandra och alla deltar på lika villkor. Det viktiga är inte vem man är eller var man kommer ifrån, utan vad man kan – och att dela med sig av sina kunskaper. 

Skolan kan ses som ett verktyg

Wilma Emanuelsson ser skolan som ett verktyg som kan hjälpa henne att komma vidare i den personliga utvecklingen. Istället för att ta den enkla vägen och lösa en skoluppgift enligt mallen för att få bra betyg, försöker hon istället använda övningen till att få nya perspektiv och insikter.

  – Jag har alltid varit noga med att försöka använda det jag lär mig i skolan som hjälpmedel för att bli en bättre människa och en duktigare entreprenör. Nu när jag har kommit igång med mitt företag, har jag fått mycket hjälp av skolan som verkligen har underlättat för mig. De har hjälpt mig att knyta nyttiga kontakter, och jag har kunnat anpassa min utbildning efter mina behov. Jag har till exempel tenterat av några ämnen, så att jag helt och hållet kan ägna mig åt företaget på onsdagar och torsdagar.

En coach möter individens egna konkreta behov

Coachen från Drivhuset är också ett viktigt stöd i det fortsatta arbetet. I stort sett varje vecka har de ett videosamtal som rör de utmaningar och möjligheter som är synliga just nu. Tillsammans resonerar de om olika sätt att komma vidare och att nå närmare målet.

  – Det här är första gången någonsin som någon har ställt frågor till mig om vad jag vill göra och vad jag vill uppnå. Vårt fokus ligger hela tiden på min produkt och min idé, och tillsammans utformar vi en plan som för mig framåt. Jag får uppgifter som hjälper mig att få nya perspektiv och att komma över hindren. Han ger förslag på vad som kan bli nästa steg, och jag kontrar med med mina frågor. Det blir en konstruktiv dialog som hela tiden rullar vidare.

En coach är mer inriktad på varje individs möjligheter och behov än vad en lärare vanligtvis är, menar Wilma Emanuelsson. Läraren hjälper eleven att nå fram till målen i kursplanen, att göra det som krävs för att nå upp till ett visst betyg. Elevernas olika karaktärsdrag och drömmar har i regel ingen avgörande betydelse. Det gäller att motsvara kraven och att nå upp till de färdigformulerade målen i skolans styrdokument. Coachen har istället fokus på min idé, vilka visioner jag har och vad jag behöver göra härnäst för att komma närmare mitt eget mål, säger hon.

  – Uppgifterna i skolan borde i större utsträckning vara öppna och ge eleverna bättre möjligheter att skapa och utvecklas efter sina egna intressen och behov. Det är naturligtvis viktigt att kontrollera att eleverna lär sig det som de ska och att målen uppnås, men det kan man göra på mer kreativa och inspirerande sätt än idag. Jag tror att det är farligt att barn redan i tidig ålder lever i en betygscentrerad miljö där man inte får misslyckas. Istället borde skolan uppmuntra eleverna att lära av sina misstag och hjälpa dem att utvecklas vidare. Bara för att man misslyckats en gång, har man inte misslyckats för alltid.

Tänk på problemet istället för på lösningen

Den som vill ägna sig åt innovation och entreprenörskap måste vara beredd på hårt arbete. Ofta är det en besvärlig process att gå från idé till verklighet och att utveckla ett initialt koncept till en färdig produkt eller tjänst. Fördelen är att det i stort sett alltid är roligt, konstaterar Wilma Emanuelsson. 

  – När jag får en idé har den inte några gränser, utan allt är möjligt. Ibland vaknar jag mitt i natten och får en galen idé som jag inte kan få ur huvudet. Jag skriver ner den och sedan blir jag lugn och kan sova vidare. När jag vaknar igen, går jag igenom idén och kontrollerar hur lösningen ser ut, vilka delar den består av och hur de fungerar tillsammans. Är det en realistisk lösning eller finns det kanske bättre sätt?

För att komma vidare, är det viktigare att lägga större vikt vid det problem som ska lösas än vid den första lösningen som dyker upp. Det handlar om att djupdyka i problemet, att analysera vad det består av och att testa olika idéer som kan ge en lösning. Många vägar kan leda framåt, och det gäller att inte fastna i en återvändsgränd. Alla synliga möjligheter som kan leda vidare behöver utforskas.

Det finns många bra modeller för innovation och det är bra att följa en idéutvecklingsplan för att få en lämplig struktur i arbetet. De ger ett gott stöd, men det är avgörande att samtidigt hålla ett öga på vad som händer i projektet och att rikta insatser och åtgärder mot det. Modeller och planer ska ses som riktlinjer; de är inte regler som ska följas bokstavligt och slaviskt. 

  – Jag har fortfarande kvar samma grundidé som när jag började, men jag har förstås också lagt till sådant som jag upptäckt längs vägen. Det har inte varit några särskilda problem under utvecklingsarbetet. Nu har jag lärt mig det mesta som jag behöver kunna för att skapa en prototyp, så jag har kommit en bra bit på väg. Enda svårigheten har egentligen varit att jag har fått göra allting själv. Även om jag rent faktiskt klarar av att bygga en webbplats, spela in filmer för marknadsföringen och bygga prototypen, är det nästan omöjligt att få tiden att räcka till.

Vi lär av varandra och kan föra utvecklingen vidare tillsammans

Efter att ha varit på egen hand under det första halvåret, har Wilma Emanuelsson nu satt samman ett team som hon leder och arbetar tillsammans med.

  – Förutom att min arbetsbelastning har minskat rejält, är det lättare att hela tiden få in nya perspektiv som påverkar den ursprungliga visionen och gör det möjligt att skapa en bättre produkt. Det har verkligen hjälpt mig jättemycket! Att vara kreativ är en nödvändig förutsättning för att kunna vara innovativ, men det är minst lika viktigt att vara lyhörd för andras synvinklar och ta in andras åsikter.

Förändring, innovation och ständig utveckling är en central del av tillvaron, säger Wilma Emanuelsson. 

  – Efterhand som samhället utvecklas, uppstår hela tiden nya problem som behöver lösas. När någon kommer på något som kan hjälpa någon annan, blir det som en sten som sätts i rullning. En enda liten idé kan skapa en kedjeeffekt: den genererar nya idéer och andra människor inspireras att tänka i nya banor. Tillsammans kan vi driva hela framåt och den samlade effekten blir en utveckling som verkligen gör skillnad. Varje förverkligad idé som leder till en förbättring, är ett steg framåt.

Det finns inget att förlora – alla erfarenheter är en vinst

Ålder är inte någon faktor som har betydelse när det gäller kreativitet och innovation.  Det är inte heller för tidigt att börja tänka och skapa nytt bara för att man fortfarande går i skolan. Tvärtom är det kanske den allra bästa tiden att sätta igång. En ung människa har massor av energi, och det finns många som vill hjälpa unga entreprenörer att realisera sina visioner. Det finns inget att förlora, utan alla erfarenheter kan ses som en vinst, avslutar Wilma Emanuelsson.

  – Om du vågar ta tag i dina idéer redan när du är ung, stärker du ditt självförtroende och du vågar även satsa framöver. Kostnaderna är i regel små när du börjar testa dina idéer, så du behöver egentligen inte särskilt mycket pengar för att sätta igång. Det enda du måste vara beredd att spendera mycket av är tid. Men eftersom det är tid som ger ny kunskap och utvecklar dig vidare, är det en mycket god investering!

Dela den här artikeln