Scratch hjälper elever utveckla datalogiskt tänkande Spaningen har tidigare tagit upp forskningsprojektet GrunnDig – Digitalisering i grunnopplæring. Under 2022 undersöker forskare vid universiteten i Stavanger och Oslo samt högskolan i Volda hur det har gått med digitaliseringen av den norska grundskolan. Slutresultatet ska presenteras vid en konferens i november, men man publicerar löpande sina delresultat,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 13

Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030 I onsdags publicerade Spaningen artikel som tar upp en viktig bildnings- och utbildningsvision: Finland siktar på att vara världens mest multilitterata land 2030. Här berättar Belinda Kardén, koordinator för det svenskspråkiga arbetet på Läsrörelsen, om bakgrunden, de övergripande målen och det nyss inledda arbetet med satsningen Läsande

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 12

Ofta finns det stora skillnader i en klass när det gäller läsförståelse och språkutveckling. Det gör det svårt för läraren att möta varje elevs behov och att ägna den tid som krävs. En digital läskompis, som lär sig att föra en nivåanpassad dialog med eleven, kan därför vara ett viktigt komplement i undervisningen. Genom att

Lämna en kommentar till En digital läskompis kan underlätta läsförståelsen och väcka lusten att läsa

I november förra året presenterade Finland en nationell läskunnighetsstrategi som omfattar hela befolkningen. Strategin definierar läskunnighet som multilitteracitet. Med andra ord räcker det inte att kunna läsa vanlig text, utan det gäller även att kunna förstå och kritiskt granska statistik, bild, ljud och film. Läsning av text sträcker sig från poesi till programkod – och

Lämna en kommentar till Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030

Unga som är intresserade av innovation och entreprenörskap ska inte tveka att sätta igång när de får en idé som känns värd att genomföra. Det säger Wilma Emanuelsson, som förra året vann de båda tävlingarna Hack Your World och Young E-business of the Year. Många som är erfarna och kunniga vill hjälpa till med att

Lämna en kommentar till Det är aldrig för tidigt att bli innovatör!

Metaverse och skolan De senaste månaderna – efter Mark Zuckerbergs utspel och företaget Facebooks namnbyte till Meta – har metaverse återigen blivit ett buzzword i media. Det har sitt ursprung i Neal Stephensons roman Snow Crash, som gavs ut 1992, där det beskriver en parallell virtuell värld som kan upplevas genom särskilda glasögon.  Theo Kanter

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 7

Vad händer när lärare blir influencer på sociala medier? I början av november beviljade Vetenskapsrådet knappt 4.5 miljoner kronor till forskningsprojektet Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning. Arbetet kommer att genomföras av Ann-Christin Randahl, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Göteborgs universitet samt Christina Olin-Scheller och Marie Nilsberth, professor respektive docent

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 46

Nationell satsning på digitala lärresursers kvalitet efterlyses Den digitala omställningen under pandemin har lett till att digitala lärresurser börjar bli en integrerad del av vardagen i skolan. Den här utvecklingen kommer att fortsätta även efter pandemin, skriver företrädare för Swedish Edtest, Sveriges första nationella testbädd för digital utbildningsteknologi, i en debattartikel som publicerades tidigare i

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 23

Läsförmåga i en digital värld Förra veckan släppte OECD en rapport om ungas digitala läsförmåga och de krav som ställs på goda lässtrategier och kritisk förståelse i dagens digitala medielandskap. Analysen är baserad på resultaten i PISA 2018.  I en värld där i princip vem som helst kan publicera vad som helst, är det nödvändigt

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 19

Tillbaka till framtiden Hur kommer framtidens skola att se ut? Vilka stora trender bidrar till att forma utvecklingen och hur kommer den att se ut under kommande åren? Vilka viktiga frågor behöver hanteras idag, så att det blir möjligt att möta både utmaningar och möjligheter på ett önskvärt sätt? Centre for Educational Research and Innovation

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 38