Etikett: Gymnasieskolan

Det är aldrig för tidigt att bli innovatör!

Unga som är intresserade av innovation och entreprenörskap ska inte tveka att…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ett forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning

20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor

Distansundervisningen i gymnasieskolan under pandemin rymde såväl pedagogiska vinster som förluster. Dessutom…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Smittspridningen ökar igen – är du redo?

Nya virusmutationer och en ökad smittspridning innebär att det finns förhöjd risk…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån

Innovation i skolan är i regel en process som drivs uppifrån, av…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 25

Inskolning i förskolan efter pandemin Mellan ett och två års ålder händer…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Datorn öppnar nya vägar att undervisa i musik

Datorn är numera en integrerad del av musikskapandet, både i studion och…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Beprövade ramverk kan underlätta digital skolutveckling

Vad krävs för att en skolorganisation ska kunna genomföra ett långsiktigt pedagogiskt…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 11

Svenska huvudmäns och skolors arbete under pandemin I tisdags presenterade Skolinspektionen sin…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson