Unga som är intresserade av innovation och entreprenörskap ska inte tveka att sätta igång när de får en idé som känns värd att genomföra. Det säger Wilma Emanuelsson, som förra året vann de båda tävlingarna Hack Your World och Young E-business of the Year. Många som är erfarna och kunniga vill hjälpa till med att

Lämna en kommentar till Det är aldrig för tidigt att bli innovatör!

20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att utveckla STEM-undervisning på riktigt i Zoom. Tre aktuella forskningsprojekt tog upp centrala faktorer för att skapa en verklighetsnära, motiverande och väl fungerande undervisning med programmering som ett naturligt inslag i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.  Jonas Hallström är professor i teknikens och naturvetenskapernas

Lämna en kommentar till Ett forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning

Distansundervisningen i gymnasieskolan under pandemin rymde såväl pedagogiska vinster som förluster. Dessutom upplevde lärarna de ändrade förutsättningarna och mötet med eleverna på olika sätt. Det visar Sara Willermark, lektor i informatik vid Högskolan Väst, i en studie som publicerades för ett år sedan. Nu har hon tillsammans med Martin Gellerstedt, professor vid Högskolan i Skövde

Lämna en kommentar till Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. Varje delorganisation ansvarar för att identifiera och genomföra egna initiativ och åtgärder som pekar mot det gemensamma målet. NTI Gymnasiet ser RISE utbildning i att leda och organisera innovation i skolan

Lämna en kommentar till På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Nya virusmutationer och en ökad smittspridning innebär att det finns förhöjd risk för en periodvis övergång till distansundervisning, både lokalt och på nationell nivå. Därför är det viktigt att vara beredd på möjliga situationer som på olika sätt kan påverka skolans verksamhet. Här kan Skola Hemmas reviderade material för scenarioplanering vara till god hjälp! Scenarioplanering

Lämna en kommentar till Smittspridningen ökar igen – är du redo?

Innovation i skolan är i regel en process som drivs uppifrån, av skolledningen. NTI Gymnasiet gör tvärtom. Istället för att presentera en vision som ska genomföras, låter man sina lärare fundera på och samarbeta kring hur olika praktiska problem kan lösas digitalt. Genom att utgå ifrån den konkreta vardagen i skolan, hoppas NTI Gymnasiet kunna

Lämna en kommentar till NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån

Inskolning i förskolan efter pandemin Mellan ett och två års ålder händer det mycket i ett barns utveckling. Barnet lär sig bland annat att gå, säger sina första ord och börjar så smått att utveckla ett abstrakt och symboliskt tänkande. Det är också den ålder då många barn skolas in i förskolan. När ett litet

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 25

Datorn är numera en integrerad del av musikskapandet, både i studion och på scenen. Det innebär att det uppstår nya sätt för musiker att skapa musik, de får andra uttrycksmöjligheter och kan även ges nya roller när de spelar tillsammans. Musikutbildningarna behöver kunna möta den här utvecklingen för att uppfattas som relevanta. Rytmus Gymnasium erbjuder

Lämna en kommentar till Datorn öppnar nya vägar att undervisa i musik

Vad krävs för att en skolorganisation ska kunna genomföra ett långsiktigt pedagogiskt utvecklings- och förändringsarbete kopplat till skolans digitalisering? 23 april arrangerade RISE ett webbinarium kring detta för de skolhuvudmän som ingår i RISE partnerskap Digitalisering och lärande.  Webbinariet inleddes med att Annika Agélii Genlott presenterade sin avhandling i informatik – Designing for Transformational change

Lämna en kommentar till Beprövade ramverk kan underlätta digital skolutveckling

Svenska huvudmäns och skolors arbete under pandemin I tisdags presenterade Skolinspektionen sin årsrapport för 2020, där man analyserar hur huvudmän och skolor hanterat utmaningarna under pandemin. Under förra året kunde endast ett fåtal regelrätta inspektioner genomföras. Analysen bygger därför på digitala intervjuer och dialoger med huvudmän och rektorer. Den övergripande slutsatsen är att stora delar

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 11