Spaning i Almedalen

Lotta Fransson
Lotta Fransson - RISE
14 minuters läsning

Gästskribent Kristina Björn tillsammans med medspanaren Lotta Fransson delar med sig av intryck och reflektioner från årets Almedalsvecka. Båda arbetar till vardags på RISE enhet Livslångt Lärande med huvudfokus på skolfrågor.

2022-års Almedalsvecka är precis avslutad och nyss hemkommen slår jag mig ned för att summera lite reflektioner och spaningar. Det har varit fem mestadels soliga, intensiva dagar med många möten, samtal, intryck och känslor. Dagar som bjöd på mycket ljus och hopp, men också på det mörkaste av mörker. 

För det går förstås inte att lämna Almedalen detta år utan många tankar på det fruktansvärda som inträffade mitt i epicentrum av denna vår helt unika, demokratiska mötesplats. En erkänt kompetent och uppskattad medmänniska med ett unikt engagemang i bland annat barn- och ungas psykiska välmående miste sitt liv på det mest brutala sätt just som hon var på väg för att bidra till vårt gemensamma lärande i ännu ett seminarium. Många varma tankar går därför just nu till Ing-Marie Wieselgrens familj, vänner och kollegor som nu går en sorglig och tung sommar till mötes.  

Vi vet ännu inte allt om det som skedde, men vi kan alla redan idag hedra Ing-Maries minne genom att intensifiera vårt arbete med att på olika sätt utforska, utveckla och generera kunskap kring förutsättningar för lärande och välmående. Såväl för barn- och unga som för vuxna. Låt oss göra detta tillsammans, just så som Ing-Marie själv ständigt bidrog till allas vårt lärande. (På bilden nedan i ett av Almedalens viktigaste seminarier med rubriken “Vårt hopp är en skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden” arrangerat av Midshift Sverige.)  

Foto: Kristina Björn

Det dämpade avslutet på Almedalsveckan accentuerades med lätt regn och bara timmar efter det sista partiledartalet vilade åter lugnet över Almedalen och jag började mitt sorterande av tankar och intryck. 

Det jag mest tar med mig från Almedalen detta år är en ännu starkare övertygelse om angelägenheten och värdet av att stärka organisationers och individers förmåga till lärande. Lärandets betydelse för relationen till vår omvärld och vårt samhälle. För vårt klimat och miljö och våra mellanmänskliga relationer. För bevarandet av vår demokrati och vårt öppna fria demokratiska samtal. För vår gemensamma förmåga till innovation och förnyelse. För de stora behoven av att finna och matcha nödvändig kompetens med behov på arbetsmarknaden. Och sist men inte minst för individens egen förmåga att skapa god livskvalitet och försörjning.  

Ja alldeles oavsett ingång så står idag det livslånga lärandet högt upp på agendan av medel för att nå mål och hantera stora, omfattande utmaningar. I såväl näringsliv som i offentlig sektor och intresseorganisationer. Lärande är stekhett, och det är det för att det är viktigt. 

Kristina Björn, RISE

Till det livslånga lärandet adderas också ett allt större fokus på hållbarhet och välmående och jag tycker mig faktiskt se lite av ett trendbrott där. Frågor om djupt mänskliga kompetenser, egenskaper och förmågor ges utrymme i allt fler sammanhang. Detta är något jag redan nu vet att vi från RISE återkommer till mer framöver. Bland annat i vår podd Livslångt liksom under vårt Learning Forum den 1-2 december där jag hoppas få möta dig. Missa inte att göra intresseanmälan på https://learningforum.se/  

Personligen har jag haft möjlighet att vara i Almedalen och mötas, lära och kompetensutveckla mig själv tidigare, men för min kollega Lotta var det Almedalspremiär. Så efter att tillsammans ha spanat runt och tagit del av seminarier, möten, samtal, tal och debatter i dagarna två var jag förstås lite extra nyfiken på Lottas upplevelse av Almedalen och vad hon plockar med sig hem. Det hela blev till en liten intervju som fogats in lite här och var i texten nedan. Håll tillgodo. 

Lotta Fransson, RISE

– Vilken känsla tar du med dig från Almedalen ?  

 
– Den som stannat hos mig är verkligen upplevelsen av engagemang och den energin som fanns på plats. Att Almedalen samlar så mycket vilja till förändring på en och samma plats var häftigt att uppleva. Almedalen är verkligen en kittel av debatter, möten, och inspiration. Mina förväntningar var höga och så här hemma igen skulle jag säga att dessa överträffades med råge. Med tanke på att det varit uppehåll under pandemin så var lyckan över att återigen få träffas, debattera och tänka tillsammans påtaglig.  

När det gäller innehållet på Almedalen är min upplevelse att de frågor som jag jobbar med dagligen med på RISE högaktuella och adresserades på olika sätt. Jag lämnar Almedalen stärkt av insikten av hur många vi är som engagerat jobbar för att lösa vår tids utmaningar. Det har verkligen triggat mig – och kommer garanterat ge mig lite extra energi i höstmörkret, när vi väl kommer dit. 

– Några särskilda reflektioner som du vill dela?  

– Med risk för att vara färgad av de frågor jag brinner för och främst jobbar med på RISE så skulle jag säga att ett tydlig tema var offentlig sektors förmåga till förnyelse, och alla initiativ kopplat till detta som presenterades under Almedalen. Givet de utmaningar Sverige har i omställningen, både för klimat och kompetens, tyckte jag att jag kunde se ett starkt engagemang från så väl näringslivet, offentlig sektor själva samt politiken. Att dessutom få ta del av ett gäng initiativ som redan nu bidrar till att skapa den här förflyttningen var stärkande. För egen del kan jag t.ex. konstatera att RISEs satsning på en komptensförsäkring för offentlig sektors högsta chefer är helt rätt arena att vara på för att säkerställa att det kommer ske en förflyttning.  

(Initiativet heter Akademin för Livslångt Lärande och man hittar mer info här www.afll.se

– Var det något särskilt just på skolsidan som du fastnade för?  

– Ja. Det är tydligt att vi står inför en ”läranderevolution” både inom det obligatoriska skolväsendet och för det kontinuerliga lärande som behöver följa efter det formella skolsystemet- något som är både individens-, organisationers och företagens ansvar.  Här tror jag att skolan, dvs grund- och gymnasieskolan, har en viktig roll för att säkerställa att utbildningen är relevant för den verklighet som eleverna kommer ut i, både innehållsmässigt och att metoder och verktyg i undervisningen behöver utvecklas. Det här är avgörande för Sverige. Lyckas vi inte behålla elevernas lust och motivation att fortsätta lära långt efter man slutat gymnasiet kommer Sverige behöva importera kompetens för att kunna vara i framkant.” 

Lotta lyfter också fram några viktiga hur-frågor med huvudfokus på skola och utmaningen att skapa en relevant och modern utbildning. 

  • Hur stärker vi Barn och ungas välmående? – En kritisk fråga för skolan att adressera. Hur skapar vi en förändring så att barn och unga återigen kan känna framtidstro och uppleva meningsfullhet och därigenom en motivation att lära.  
  • Hur förnyar vi undervisningen med moderna verktyg och relevant innehåll? – Under veckan syntes flera exempel på detta, bland annat hur man utforskat AR i undervisningen i Burlöv. Eller hur man systematiskt bygger in innovation och förnyelse både av sin egen verksamhet och för eleverna på Innovitaskolan. 
  • Hur kan den verksamhetsnära forskningen bidra, och vilken betydelse har den för skolans förnyelse? Och hur kan vi säkra att forskningen bidrar till att ny kunskap tas fram utifrån verksamhetens behov, och att den kommer eleverna till del? 

 

Foto: Kristina Björn

En ytterligare spaning jag själv gör är att intresset för det som sker i skolan växer allt mer ifrån offentlig sektor och näringsliv liksom från olika arbetsgivarorganisationer. Den grund som läggs i skolan har stor betydelse för individens förmåga att lära om och lära nytt även senare i livet. I skolan läggs även mycket av grunden till hur olika arbeten och yrken uppfattas och värderas. Allt detta har stor betydelse för både samhällsutvecklingen och vi som har skolan som hemmaplan välkomnar detta och ser fram emot att få vidga och fördjupa samtalet om skolan och dess roll i samhället i fler och andra sammanhang framöver. Det är tillsammans vi kommer att kunna göra skillnad. 

Tillsammans är också en ledstjärna för oss i vårt arbete och vi hade också lyckan att möta flera av våra samarbetspartners på skolsidan under veckan. Jag vill därför ta tillfället i akt att säga tack till er alla för givande diskussioner över kaffekoppar, måltider och aktiviteter. Utan er och era bidrag till utveckling genom utforskande och kunskapsdelning skulle Skolsverige var så oändligt mycket fattigare. Tack också till alla er forskare, praktiker och experter som i olika seminarier och debatter delade med er av er stora kunskap till oss som hade förmånen att få lyssna, fråga och lära. 

För egen del stå semestern nu för dörren. Sedan väntar en intensiv höst där vi på RISE Livslångt Lärande intensifierar vårt arbete med att stödja förnyelse i offentlig sektor och näringsliv. Vi stärker chefer och ledares förmåga genom vår utbildning “Leda och organisera förnyelse – Innovation i skolan”, vi utvecklar vårt erbjudande och stärker forskningssamarbeten i vår test- och demo arena för samarbetet Vigeo, ligger i startgroparna för att presentera ett nytt erbjudande om partnerskap kring tillämpad forskning för skolhuvudmän, planerar ett superspännande Learning Forum 1-2 december och mycket, mycket mer. Jag ser också fram emot alla möten kring nya intressanta möjligheter och samarbeten som initierats under veckan och hoppas kunna bidra till nya spännande samarbeten även för andra. 

Jag passade förstås också på att avsluta med att fråga Lotta om hennes agenda framöver, och såhär svarade hon: 

– Nu väntas en skön ledighet för min del och jag är rätt säker på att de här reflektionerna kommer utvecklas. Det är ju så det fungerar. Man behöver få input, smälta och samla för att därefter ta nästa steg. I höst kommer vi fortsätta jobba med precis de här frågorna och då tror jag att besöket på Almedalen kommer kunna ge mig energi och motivation att fortsätta, höstmörkret till trots. 

Jag kan bara avsluta med ett varmt tack till Lotta för hennes inspel och instämma. Almedalen gav energi, motivation och beslutsamhet. Det var också strålande kompetensutveckling. Just det samtalar för övrigt kollegorna Katarina Pietrzak och Carl Heath om i det alldeles pinfärska avsnittet av podden Livslångt, ”Almedalen – ren kompetensutveckling” https://livslangt.se/2022/07/05/almedalen-ren-kompetensutveckling/ Finns där poddar finns. 

Nedan adderar jag slutligen länkar till ett litet urval av de seminarier och aktiviteter som vi tog del av. Några av dem ska enligt uppgift gå att se i efterhand på webben, men det lämnar jag till er att själva utforska för nu är det dags för lite välbehövlig semestervila här.  

Med önskan om en riktigt fin och lärorik sommar! 

Kristina Björn  

* ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheternaÄmne: Forskning, Utbildning Arrangör: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet https://www.almedalsveckan.info/program/64228

* Vårt hopp är en skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden. Ämne: Hållbarhet, Innovation Arrangör: MindShift Sverige https://www.almedalsveckan.info/program/66291 

* Fordonsindustri från Luleå till Lund – så klarar vi kompetensförsörjningen. Ämne: Energi, Infrastruktur/kommunikationer Arrangör: Västsvenska Handelskammaren https://www.almedalsveckan.info/program/65198 

* Livslångt lärande – från snack till verkstad? Ämne: Digitalisering, Innovation Arrangör: Google https://almedalsveckan.info/program/65739

*Hur når vi en nyanserad skolpolitisk debatt? Ämne: Utbildning, Demokrati Arrangör: Centerpartiets ungdomsförbund, Alla röster ska höras https://almedalsveckan.info/program/66473

* Komvux och kompetensförsörjningen – vad är regeringens syn? Ämne: Utbildning Arrangör: Vuxenutbildning i Samverkan, ViS https://almedalsveckan.info/program/65099

* Skapa mervärde med upplevelser i Virtual Reality Ämne: Digitalisering, Innovation Arrangör: Burlövs kommun https://almedalsveckan.info/program/64332

* Varför gör vi på detta viset? Så rustar skolan unga för framtidens arbetsmarknad Ämne: Barn/ungdom, Utbildning Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet, Motivationslyftet by Star for life https://almedalsveckan.info/program/66056

Med detta gästinlägg tar Spaningen en välförtjänt semester för att återuppstå med full kraft i augusti igen. Mycket varmt välkommen åter då! 

Dela den här artikeln
Lotta Fransson
av Lotta Fransson RISE
Följ:
Senior projektledare på RISE sedan vt 2021. Mitt fokus är främst lärande, digitalisering, innovation och utbildning. Sedan 2004 har jag haft lyxen att få jobba med en av mina hjärtefrågor - utveckling av skola och lärande. Det har jag gjort på olika sätt, tex som lärare, projektledare, head of customer Success och produktchef inom edtech. Brinner för att göra skillnad där det spelar roll och är mycket nyfiken och intresserad av kundupplevelse, kundresor (Cx) (CS), marknadsföring, branding, ledarskap, utveckling och innovation. (utan inbördes ordning)