Lärande och skolutveckling med hjälp av Internet of Things

Micke Kring
Micke Kring - RISE
5 minuters läsning

Under senhösten 2022 startade ett unikt samarbete mellan NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan (NTIG) och Stockholm Science & Innovation School (SSIS). En fortsättning på det Vinnovafinansierade projektet Lärares rörelsemönster som utforskat potentialen med Internet of Things (IoT) och insamling av rörelsedata som ett verktyg för lärare att utveckla sin undervisning. Under projektet användes två olika teknikspår: en kommersiell, etablerad lösning och en egenutvecklad IoT-lösning som tagits fram av SSIS. Den senare lever nu vidare inom NTIG.

Bild på en man, David Karlström
David Karlström, SSIS

David Karlström, upphovsman till SSIS IoT-lösning, såg en möjlighet att bygga broar med NTIG genom att låta dem installera och testa tekniken för att se hur den fungerar i en annan byggnad med andra förutsättningar än på SSIS. Hur skulle någon annan än den som hittat på allt från början klara av att sätta upp utrustningen och få allt att fungera? Utgångspunkten var att tillgängliggöra detta arbetssätt för flera än de skolor som varit delaktiga i det ursprungliga projektet och som ett led i detta var det viktigt att ta fram en instruktion som är så självinstruerande som möjligt.

NTIG involverade direkt sina elever för att få hårdvaran på plats i klassrummen och för att sätta upp den plattform där den insamlade rörelsedatan visualiseras. Eleverna Jakub Sobczynski och Jackson Lindquist på NTIG berättar att de hoppade på projektet utan att tveka när lärarna presenterade syftet och tekniken bakom lösningen. Deras uppdrag innebar att installera tekniken utifrån en befintlig instruktion, men även att förbättra och förfina denna instruktion så att den kan vara till stöd för andra framöver.

Elever och lärare på NTIG

“Tanken att få jobba med något nytt lät spännande”, säger Jackson Lindquist.

Ett team av elever är involverade i arbetet, men mest Jacob och Jackson. De berättar att de har lärt sig mycket av detta projekt, men framförallt har de lärt sig mera om mikrodatorer och att koppla dem mot internet. Och felsökning förstås. Även små problem kan kräva omfattande felsökningar, något eleverna fått erfara på nära håll.

”Att få jobba med digitala lösningar är kul och viktigt!” säger Jakub Sobczynski.

Sandra Wissting - RISE
Sandra Wissting, RISE

Michael Helling och Åke Carlsson, lärare på NTIG, berättar att elevernas utforskande har lett till ökad insikt och kunskap om teknikens potential och begränsningar. IoT-projektet har gett dem flera nya idéer och de har uppskattat samarbetet med SSIS som de har upplevt som både roligt och utvecklande och hoppas därför på en fortsättning. Lärarna på NTIG vill utforska flera möjligheter med IoT, Power BI och AI under våren.

“Vad vi vet så görs detta utforskande ingen annanstans av elever, så det är ett unikt projekt” säger Sandra Wissting på RISE som varit samordnande i projektet Lärares rörelsemönster.

Sarah Stridfeldt, skolchef för NTI Gymnasiet
Sarah Stridfeldt, skolchef för NTI Gymnasiet

Nästa steg är att låta någon utomstående testa den instruktion som NTIG nu hjälpt till att förbättra. Det finns utmaningar, inte minst gällande juridiska trösklar och integritetsfrågor, i en tid när tekniken utvecklas i rask takt.

“Vi har bara börjat utforskandet av hur IoT kan stötta inom skolan”, säger Sarah Stridfeldt, skolchef för NTI Gymnasiet.

Framtiden är sammankopplad och full av möjligheter för elever som ges befogenheter, tillit och ansvar.

Faktaruta

Internet of things

Internet of Things (IoT) är en teknologi som beskriver en samling av enheter och objekt som är anslutna till internet och kan samla in och dela data. Dessa enheter inkluderar allt från dagliga föremål såsom smarta hemapparater och wearables till industriella sensorer och maskiner. Genom att samla in och analysera data kan IoT användas för att förbättra effektiviteten, öka säkerheten och optimera processer i många branscher.

I projektet Lärares rörelsemönster samlades lärarens rörelsedata in med hjälp av sensorer uppsatta i klassrummen. Datan genererade s.k. “heat maps” och “heat videos” som visade hur läraren rört sig i rummet under undervisningstillfället. Dessa visualiseringar användes sedan som reflektionsunderlag för att medvetandegöra och utveckla hur läraren använder sig av det fysiska rummet för att skapa bättre förutsättningar för den enskilda elevens lärande.

Mer om Lärares rörelsemönster på Spaningen

Dela den här artikeln
Micke Kring
av Micke Kring RISE
Följ:
Ser till att digitala system förstår människor och att människor förstår digitala system. Har sina rötter i musiken och kombinerar konstnärlighet med teknik.