Behovsanpassade AI-kurser hjälper svensk industri ta täten Örebro universitet erbjuder sedan 2017 korta, flexibla och behovsanpassade AI-kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma inom industrin. Kursprogrammet har fått namnet Smarter. Med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen har Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet, tillsammans med högskolorna i Jönköping och Skövde samt partners inom industrin,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 35

Källkoll valet – en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av förra veckan startade UR sin satsning på källkritik för högstadielever inför årets val: Källkoll valet. Programserien, som är en del av UR:s långsiktiga arbete med demokratifrågor för unga, består av 15 avsnitt på vardera 11 minuter och leds av Åsa Larsson och Jack

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 34

Målet med regeringens omställningspaket, som börjar tillämpas från den 1 oktober, är att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att hantera strukturförändringar i samhällsekonomin. En reformerad arbetsrätt, ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett omställningsstudiestöd för yrkesverksamma ska skapa stabilitet och trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. Omställningspaketet passar väl in i den svenska modellen –

Lämna en kommentar till Omställningspaketet kan ge mer stabilitet och trygghet i arbetslivet 

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att skapa överblick över aktuella teman inom olika forskningsområden. Det handlar om att ta fram breda översikter, som ringar in all relevant forskning inom temat. De har länge varit vanliga inom medicinsk forskning, men har efterhand spritt sig till andra områden, bland annat utbildning.

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 24

Norrbottens kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs gemensamt av de fjorton kommunerna i Region Norrbotten. Organisationens syfte är att arbeta för en positiv och långsiktigt hållbar regional utveckling. Det gäller att kunna möta och hantera den stora samhällsomställning som pågår i norra Sverige. Att underlätta kompetensförsörjning och främja livslångt lärande är viktiga delar av

Lämna en kommentar till Hur ska Norrbottens kommuner lösa kompetensförsörjningen?

Nya sätt att se på och bedriva högre utbildning är i många yrken en avgörande förutsättning för ett livslångt lärande. Det kräver bland annat ett mer dynamiskt system än idag, som gör det lättare att kombinera och växla mellan arbete och studier och mellan olika utbildningsaktörer. Under hösten kommer KTH att genomföra två stora piloter,

Lämna en kommentar till KTH prövar nya vägar för vidareutbildning och livslångt lärande

Smarta automatiseringar av manuella processer är en central faktor för svenska företags konkurrenskraft och deras förmåga att ställa om till hållbar tillväxt. Ett kontinuerligt, livslångt lärande bland medarbetarna är avgörande för att den här omställningen ska bli möjlig. Automation Region verkar därför för att underlätta skapandet av ett robust och flexibelt system för kompetensutveckling. Att

Lämna en kommentar till Vad krävs för att skapa ett fungerande system för livslångt lärande?

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp Skola Hemma publicerade tidigare idag en artikel om hur IKT-strategerna i Lund ger skolpersonal, vårdnadshavare och elever hjälp till självhjälp under övergången till nätbaserad undervisning. De har sedan mars förra året byggt en webbplats som samlar tekniskt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Innehållet vänder sig i första hand till

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 5

Coronapandemin har förändrat vardagen och verksamheten för den svenska skolan och dess närstående aktörer. Hur har edtechbranschen påverkats? Hur ser samarbetet med skolan ut? Kommer den digitala skolutvecklingen att underlättas av vårens erfarenheter?   Den ideella branschorganisationen Swedish Edtech Industry samlar sedan tre år tillbaka små och stora bolag inom edtechbranschen. Det övergripande målet är utveckla

Lämna en kommentar till Coronapandemin, edtechbranschen och skolans digitalisering

Barn- och utbildningsförvaltningen i Gällivare kommun är sedan förra året igång med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling av kommunens skolor. Arbetet är en del av Samverkan för bästa skola, ett regeringsuppdrag till Skolverket som går ut på att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i utvalda kommuner – och i förlängningen till hela

Lämna en kommentar till Samverkan för bästa skola i Gällivare