Etikett: Kompetensutveckling

Irland möter kompetensbrist med samverkan och livslångt lärande

I denna premiärspaning av Anders Pettersson får vi en internationell utblick till

Anders Pettersson Anders Pettersson

Ur nyhetsflödet vecka 35

Behovsanpassade AI-kurser hjälper svensk industri ta täten Örebro universitet erbjuder sedan 2017

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 34

Källkoll valet - en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Omställningspaketet kan ge mer stabilitet och trygghet i arbetslivet 

Målet med regeringens omställningspaket, som börjar tillämpas från den 1 oktober, är

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur ska Norrbottens kommuner lösa kompetensförsörjningen?

Norrbottens kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs gemensamt av de fjorton

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

KTH prövar nya vägar för vidareutbildning och livslångt lärande

Nya sätt att se på och bedriva högre utbildning är i många

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad krävs för att skapa ett fungerande system för livslångt lärande?

Smarta automatiseringar av manuella processer är en central faktor för svenska företags

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 5

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp Skola Hemma publicerade tidigare idag

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Coronapandemin, edtechbranschen och skolans digitalisering

Coronapandemin har förändrat vardagen och verksamheten för den svenska skolan och dess

Stefan Pålsson Stefan Pålsson