Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att skapa överblick över aktuella teman inom olika forskningsområden. Det handlar om att ta fram breda översikter, som ringar in all relevant forskning inom temat. De har länge varit vanliga inom medicinsk forskning, men har efterhand spritt sig till andra områden, bland annat utbildning. Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 24

Norrbottens kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs gemensamt av de fjorton kommunerna i Region Norrbotten. Organisationens syfte är att arbeta för en positiv och långsiktigt hållbar regional utveckling. Det gäller att kunna möta och hantera den stora samhällsomställning som pågår i norra Sverige. Att underlätta kompetensförsörjning och främja livslångt lärande är viktiga delar av Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Hur ska Norrbottens kommuner lösa kompetensförsörjningen?

Nya sätt att se på och bedriva högre utbildning är i många yrken en avgörande förutsättning för ett livslångt lärande. Det kräver bland annat ett mer dynamiskt system än idag, som gör det lättare att kombinera och växla mellan arbete och studier och mellan olika utbildningsaktörer. Under hösten kommer KTH att genomföra två stora piloter, Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till KTH prövar nya vägar för vidareutbildning och livslångt lärande

Smarta automatiseringar av manuella processer är en central faktor för svenska företags konkurrenskraft och deras förmåga att ställa om till hållbar tillväxt. Ett kontinuerligt, livslångt lärande bland medarbetarna är avgörande för att den här omställningen ska bli möjlig. Automation Region verkar därför för att underlätta skapandet av ett robust och flexibelt system för kompetensutveckling. Att Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Vad krävs för att skapa ett fungerande system för livslångt lärande?

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp Skola Hemma publicerade tidigare idag en artikel om hur IKT-strategerna i Lund ger skolpersonal, vårdnadshavare och elever hjälp till självhjälp under övergången till nätbaserad undervisning. De har sedan mars förra året byggt en webbplats som samlar tekniskt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Innehållet vänder sig i första hand till Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 5

Coronapandemin har förändrat vardagen och verksamheten för den svenska skolan och dess närstående aktörer. Hur har edtechbranschen påverkats? Hur ser samarbetet med skolan ut? Kommer den digitala skolutvecklingen att underlättas av vårens erfarenheter?   Den ideella branschorganisationen Swedish Edtech Industry samlar sedan tre år tillbaka små och stora bolag inom edtechbranschen. Det övergripande målet är utveckla Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Coronapandemin, edtechbranschen och skolans digitalisering

Barn- och utbildningsförvaltningen i Gällivare kommun är sedan förra året igång med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling av kommunens skolor. Arbetet är en del av Samverkan för bästa skola, ett regeringsuppdrag till Skolverket som går ut på att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i utvalda kommuner – och i förlängningen till hela Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Samverkan för bästa skola i Gällivare

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Standarder för datadrivna processer i skolan I tisdags släpptes rapporten Standarder för datadrivna processer i skolan, skriven av Jan Hylén, utredare på RISE, och Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry. I Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Standardisering, en-till-en och elevprestationer samt ProfessionsKapacitet

Lars- Åke Nordén arbetar som ämnesdidaktisk forskare inom datavetenskapens didaktik på Institutionen för informationsteknologi, avdelningen för datorteknik, vid Uppsala Universitet. Han intresserar sig i sin forskning  för vad som händer när en yrkeskategori, exempelvis lärare, får veta att de måste skaffa sig nya kompetenser, till exempel digitala kompetenser, eftersom de behöver det i sin yrkespraktik. Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Lars-Åke Nordén

Linda Mannila är adjungerad universitetslektor i datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet. Hon arbetar också med utvecklings- och strategiarbete kring skolans digitalisering tillsammans med flera kommuner i Finland och i Sverige. I sin forskning förenar hon samhällsutveckling, digitalisering och datavetenskap. Linda Mannilas forskning är praktiknära och analyserar programmering, making och digital kompetens i skolan ur ett Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Linda Mannila