Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030 I onsdags publicerade Spaningen artikel som tar upp en viktig bildnings- och utbildningsvision: Finland siktar på att vara världens mest multilitterata land 2030. Här berättar Belinda Kardén, koordinator för det svenskspråkiga arbetet på Läsrörelsen, om bakgrunden, de övergripande målen och det nyss inledda arbetet med satsningen Läsande

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 12

I november förra året presenterade Finland en nationell läskunnighetsstrategi som omfattar hela befolkningen. Strategin definierar läskunnighet som multilitteracitet. Med andra ord räcker det inte att kunna läsa vanlig text, utan det gäller även att kunna förstå och kritiskt granska statistik, bild, ljud och film. Läsning av text sträcker sig från poesi till programkod – och

Lämna en kommentar till Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030

Det är aldrig för tidigt att bli innovatör! Unga som är intresserade av innovation och entreprenörskap ska inte tveka att sätta igång när de får en idé som känns värd att genomföra. Det säger gymnasieeleven Wilma Emanuelsson, vinnare av Hack Your World och Young E-business of the Year, i en artikel som Spaningen publicerade tidigare

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 10

Hur påverkades grundskollärare och elever i de nordiska länderna när pandemin skapade nya förutsättningar för undervisningen? Vilka lärdomar kan skolsystemen i de olika länderna dra av skolstängningar och distansundervisning? Detta diskuterades på webbinariet Nordic schools during Covid-19: lessons learned, som arrangerades av forskningscentret QUINT – Quality in Nordic Teaching – i Oslo den 17 februari. 

Lämna en kommentar till Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin

Är du förskollärare, lärare i årskurs F-3 eller matematik- eller tekniklärare i årskurs 4-6? Vill du få en grundläggande introduktion till programmering? Anmäl dig till den kostnadsfria workshopserien Programmera i tidigare åldrar, som RISE arrangerar på uppdrag av Skolverket. En generell introduktion till programmering och datalogiskt tänkande Workshopserien utgår från Skolverkets webbkurs Om programmering, som

Lämna en kommentar till Programmera i tidigare åldrar – en workshopserie på nätet

Didaktiska perspektiv på programmering i skolan Digitaliseringen innebär djupgående och långsiktiga förändringar av arbetsmarknaden, samhället och tillvaron. Alla barn och unga behöver lära sig att förstå och hantera detta med hjälp av undervisningen i skolan. Här har undervisning i programmering och datalogiskt tänkande en central roll. 2017 reviderade regeringen styrdokumenten för att ge landets skolor

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 5

2017 reviderade regeringen styrdokumenten för att ge landets skolor bättre och mer likvärdiga förutsättningar att utveckla elevers digitala kompetens. Det innebär bland annat att programmering sedan höstterminen 2018 är en obligatorisk del av flera ämnen i grundskolan, framför allt matematik och teknik. RISE genomför, på uppdrag av Skolverket, en utbildning för lärare som ger en

Lämna en kommentar till Didaktiska perspektiv på programmering i skolan

20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att utveckla STEM-undervisning på riktigt i Zoom. Tre aktuella forskningsprojekt tog upp centrala faktorer för att skapa en verklighetsnära, motiverande och väl fungerande undervisning med programmering som ett naturligt inslag i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.  Jonas Hallström är professor i teknikens och naturvetenskapernas

Lämna en kommentar till Ett forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning

Vilka lärdomar tar gymnasieskolan med sig från pandemin? Hur fungerade den nätbaserade undervisningen under pandemin och vilka lärdomar tar skolledare och lärare på gymnasieskolan med sig in i det nya normalläget? I en längre artikel på Skola Hemma berättar chefen för verksamhetsutveckling på Stadsmissionens skolstiftelse samt rektor och ett lärarlag på Grillska gymnasiet i Västerås

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 48

Vad händer när lärare blir influencer på sociala medier? I början av november beviljade Vetenskapsrådet knappt 4.5 miljoner kronor till forskningsprojektet Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning. Arbetet kommer att genomföras av Ann-Christin Randahl, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Göteborgs universitet samt Christina Olin-Scheller och Marie Nilsberth, professor respektive docent

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 46