Etikett: Digital kompetens

Ur nyhetsflödet vecka 35

Behovsanpassade AI-kurser hjälper svensk industri ta täten Örebro universitet erbjuder sedan 2017

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 34

Källkoll valet - en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DigiNorden – en konferens om digital kompetens och grön omställning

Nordiska ministerrådets vision är att de nordiska länderna år 2030 ska vara

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 26

Vilka digitala kompetenser behöver blivande lärare utveckla? Spaningen har flera gånger tidigare

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad händer med skrivuppgifterna när texter kan skapas av AI?

Utvecklingen av AI-baserade textgeneratorer innebär att det är enklare än någonsin för

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Laiban – en AI-baserad assistent i förskolan

AI och maskininlärning är på väg att bli en del av förskolans

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 21

En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 17

Programmering och datalogiskt tänkande i den norska skolan FIKS - Forskning, innovasjon

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 16

Digitala läromedel: visioner och affärsmodeller I onsdags arrangerade Skolfederation seminariet Digitala läromedel:

Stefan Pålsson Stefan Pålsson