Öka närvaron i klassrummet med 360-graders video

360-graders video gör att elever som inte kan komma till skolan kan kliva in i klassrummet och vara med i undervisningen som om de vore på plats. RISE båda skolpartners Kungsbacka och Eskilstuna kommun testar just nu den tekniska lösningen Inclubit-360, som utvecklas tillsammans med RISE. Inclubit-360 bygger på öppen källkod och kan till en låg kostnad ge Sveriges skolor nya möjligheter att undervisa frånvarande elever. 

En smidig teknisk lösning med öppen källkod som följer dataskyddsdirektivet

Kungsbacka kommun var en av deltagarna i det nyligen avslutade samarbetsprojektet Framtidens digitala lärande i skolan. Forskare vid Högskolan i Halmstad undersökte tillsammans med Region Halland samt sju kommuner, hur lärare kan utveckla sin undervisning med analoga och digitala lärmiljöer och nya arbetssätt och metoder. Här föddes idén att använda 360-graders video för elever som inte kan närvara i klassrummet, berättar Lév Grünberg, utvecklare i Kungsbacka kommun.

  – Videokonferenssystem räcker inte alls till för att ge eleven en riktig närvarokänsla. Det såg vi inte alls som någon användbar lösning i det här sammanhanget. Vi ville istället använda en 360-kamera, så att en elev som är hemma kan kliva in i klassrummet och direkt se och höra det som händer. Den första tanken var att streama via Youtube eller Facebook, men det kan vi inte göra på grund av dataskyddsdirektivet. Vi pratade med Lars Lingman på RISE, och bestämde oss för att utveckla en egen teknisk lösning. Eskilstuna kommun blev intresserade och hakade på.

Resultatet blev Inclubit-360, ett webbaserat klient-serversystem utvecklat av Gunnar Oledal på RISE, som gör det möjligt att streama 360-gradersvideo direkt till en elev som är hemma. Inclubit-360 bygger på öppen källkod och kan installeras på en server i kommunen. Kommunikationen sker direkt mellan klassrummet och eleven, inga molntjänster används, ingen data lagras och dataskyddsdirektivet följs till punkt och pricka. Dessutom är förseningen i dataöverföringen närmast minimal jämfört med de vanligaste streamingtjänsterna på nätet.  

Eleverna upplever det nästan som att de är på plats i klassrummet

Läraren i klassrummet bär på en 360-kamera som via dennes dator är inloggad på Inclubit-360. Eleven som är hemma har ett headset på sig, som via den inbyggda webbläsaren är uppkopplat på Inclubit-360. Headsetet ger en 360-graders bild av klassrummet, som följer lärarens rörelser. Eleven kan höra vad som sägs i klassrummet och via mikrofon även själv kommunicera med läraren och med klasskamraterna, säger Lév Grünberg.

  – Just nu har vi flera elever som testar Inclubit-360, bland annat på Kapareskolan i Onsala. Vi har bara fått positiv respons, både från eleverna och från vårdnadshavare och elevhälsa. Eleverna nämner bland att de tycker att det är kul att kunna vara med virtuellt i klassrummet och följa med under lektionerna. Det känns nästan som att de är på plats.

Tröskeln är låg och det är enkelt att komma igång

I Eskilstuna kommun har användningen av Inclubit-360 inte riktigt kommit igång än, men nu är det dags, säger Ranald MacDonald, digitaliseringsstrateg i Eskilstuna kommun.

  – Programmet har installerats på en av våra servrar och några intresserade lärare har lärt sig att använda systemet med kamera och headset. Vi räknar med att att kunna testa Inclubit-360 under resten av terminen, och efter sommaren kan fler lärare och elever vara med.

De primära målgrupperna för Inclubit-360 är studiemotiverade elever som inte kan komma till skolan på grund av sjukdom samt elever med psykisk ohälsa eller andra hinder. På sikt är målet att även kunna nå hemmasittare.

Det finns några företag som arbetar med den här sortens lösningar, men att använda Inclubit-360 är både billigare och mer kostnadseffektivt, påpekar Lév Grünberg. 

  – Egentligen är det bara hårdvaran, det vill säga 360-kameran och headsetet, som kostar pengar. Drift tillkommer förstås, men den kostnaden kan betraktas som minimal. Tröskeln är låg och det är lätt att komma igång. Dessutom använder programmet öppen källkod. De som vill kan alltså göra egna anpassningar och utveckla vidare på egen hand.

Redan före sommaren kommer det en preliminär utvärdering som visar hur det har gått under den första testfasen, säger Ranald MacDonald.

  – Det ska bli intressant att höra vad lärare och elever tycker om hur det är att bära med sig en 360-kamera respektive ha på sig ett headset under en längre tid. Är det jobbigt eller fungerar det bra? Vi vill också veta mer om hur Inclubit-360 fungerar ur ett elevhälsoperspektiv. Går det till exempel att sänka tröskeln för de eleverna, så att de kan ta ett första steg tillbaka till klassrummet. Det ser vi ett behov av i våra verksamheter.

Hur kommer framtiden för Incubit-360 att se ut?

Nästa steg i utvecklingen av Inclubit-360 är att göra det till ett pedagogiskt verktyg, som integrerar powerpoint-presentationer och andra digitala hjälpmedel som används i klassrummet, säger Lév Grünberg. 

  – Nu kan eleven följa det som händer i klassrummet via sitt headset, men om läraren till exempel visar en powerpoint, måste eleven ta av sig headsetet och istället använda lärplattformen. Än så länge kan bara en elev i taget vara med i klassrummet, men vi vill gärna bygga en säker miljö där fler elever kan vara med samtidigt. Det vore också intressant att utforska vad som händer när läraren är hemma med Inclubit-360 och följer eleverna i klassrummet som pedagog. Men det förutsätter att vi får finansiering som ger oss möjlighet att fortsätta utvecklingsarbetet.

Under förmiddagen den 27 maj arrangerar RISE och de båda kommunerna ett kostnadsfritt webbinarium som är öppet för alla intresserade. Syftet är att visa hur 360-graders video låter frånvarande elever vara virtuellt närvarande i klassrummet och att peka på hur Inclubit-360 kan utvecklas och förbättras framöver, avslutar Lév Grünberg.

  – Vi vill både intressera fler skolhuvudmän att vara med och presentera möjligheterna för tänkbara finansiärer. Den här tekniken öppnar nya vägar att utveckla undervisningen och att öka den virtuella och fysiska närvaron i klassrummet. Detta kan alla skolor ha nytta av! Det vore också bra om vi kunde engagera en forskare som kan analysera användningen och ge oss nya perspektiv. Vi hoppas verkligen att fler vill följa med på vår spännande resa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *