Ur nyhetsflödet vecka 49

Ur nyhetsflödet vecka 49

Avgångselevers upplevelser av vårens distansundervisning Hur förändrades undervisningspraktiken och hur uppfattade avgångseleverna sin studiesituation när landets gymnasier gick över till distansundervisning i våras? Vilka lärdomar kan dras av detta? Göteborgsforskarna…