Hur påverkades grundskollärare och elever i de nordiska länderna när pandemin skapade nya förutsättningar för undervisningen? Vilka lärdomar kan skolsystemen i de olika länderna dra av skolstängningar och distansundervisning? Detta diskuterades på webbinariet Nordic schools during Covid-19: lessons learned, som arrangerades av forskningscentret QUINT – Quality in Nordic Teaching – i Oslo den 17 februari. 

Lämna en kommentar till Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin

2017 reviderade regeringen styrdokumenten för att ge landets skolor bättre och mer likvärdiga förutsättningar att utveckla elevers digitala kompetens. Det innebär bland annat att programmering sedan höstterminen 2018 är en obligatorisk del av flera ämnen i grundskolan, framför allt matematik och teknik. RISE genomför, på uppdrag av Skolverket, en utbildning för lärare som ger en

Lämna en kommentar till Didaktiska perspektiv på programmering i skolan

20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att utveckla STEM-undervisning på riktigt i Zoom. Tre aktuella forskningsprojekt tog upp centrala faktorer för att skapa en verklighetsnära, motiverande och väl fungerande undervisning med programmering som ett naturligt inslag i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.  Jonas Hallström är professor i teknikens och naturvetenskapernas

Lämna en kommentar till Ett forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning

Nya virusmutationer och en ökad smittspridning innebär att det finns förhöjd risk för en periodvis övergång till distansundervisning, både lokalt och på nationell nivå. Därför är det viktigt att vara beredd på möjliga situationer som på olika sätt kan påverka skolans verksamhet. Här kan Skola Hemmas reviderade material för scenarioplanering vara till god hjälp! Scenarioplanering

Lämna en kommentar till Smittspridningen ökar igen – är du redo?

360-graders video gör att elever som inte kan komma till skolan kan kliva in i klassrummet och vara med i undervisningen som om de vore på plats. RISE båda skolpartners Kungsbacka och Eskilstuna kommun testar just nu den tekniska lösningen Inclubit-360, som utvecklas tillsammans med RISE. Inclubit-360 bygger på öppen källkod och kan till en

Lämna en kommentar till Öka närvaron i klassrummet med 360-graders video

Vad krävs för att en skolorganisation ska kunna genomföra ett långsiktigt pedagogiskt utvecklings- och förändringsarbete kopplat till skolans digitalisering? 23 april arrangerade RISE ett webbinarium kring detta för de skolhuvudmän som ingår i RISE partnerskap Digitalisering och lärande.  Webbinariet inleddes med att Annika Agélii Genlott presenterade sin avhandling i informatik – Designing for Transformational change

Lämna en kommentar till Beprövade ramverk kan underlätta digital skolutveckling

Svenska huvudmäns och skolors arbete under pandemin I tisdags presenterade Skolinspektionen sin årsrapport för 2020, där man analyserar hur huvudmän och skolor hanterat utmaningarna under pandemin. Under förra året kunde endast ett fåtal regelrätta inspektioner genomföras. Analysen bygger därför på digitala intervjuer och dialoger med huvudmän och rektorer. Den övergripande slutsatsen är att stora delar

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 11

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp Skola Hemma publicerade tidigare idag en artikel om hur IKT-strategerna i Lund ger skolpersonal, vårdnadshavare och elever hjälp till självhjälp under övergången till nätbaserad undervisning. De har sedan mars förra året byggt en webbplats som samlar tekniskt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Innehållet vänder sig i första hand till

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 5

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap I tisdags publicerade Spaningen ett samtal med Annika Agélii Genlott, som nyligen disputerade på en avhandling i informatik vid Örebro universitet. I sin avhandling beskriver och analyserar hon vad som krävs för att digitalisering ska bidra till en genomgripande pedagogisk utveckling i skolan. Hur kan en undervisning som drar

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 4

10 december disputerade Annika Agélii Genlott i informatik vid Örebro universitet. I avhandlingen analyseras vad som krävs för att digitaliseringen ska bidra till en genomgripande pedagogisk utveckling i skolan. Hur kan en undervisning som drar nytta av digitaliseringen och förbättrar elevernas lärande designas på vetenskaplig grund? Vilka krav ställer det på skolans organisation, på ledarskap

Lämna en kommentar till Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap