Etikett: Grundskolan

Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin

Hur påverkades grundskollärare och elever i de nordiska länderna när pandemin skapade…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Didaktiska perspektiv på programmering i skolan

2017 reviderade regeringen styrdokumenten för att ge landets skolor bättre och mer…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ett forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning

20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Smittspridningen ökar igen – är du redo?

Nya virusmutationer och en ökad smittspridning innebär att det finns förhöjd risk…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Öka närvaron i klassrummet med 360-graders video

360-graders video gör att elever som inte kan komma till skolan kan…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Beprövade ramverk kan underlätta digital skolutveckling

Vad krävs för att en skolorganisation ska kunna genomföra ett långsiktigt pedagogiskt…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 11

Svenska huvudmäns och skolors arbete under pandemin I tisdags presenterade Skolinspektionen sin…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 5

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp Skola Hemma publicerade tidigare idag…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 4

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap I tisdags publicerade Spaningen ett samtal…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap

10 december disputerade Annika Agélii Genlott i informatik vid Örebro universitet. I…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson