Etikett: Distansundervisning

KTH prövar nya vägar för vidareutbildning och livslångt lärande

Nya sätt att se på och bedriva högre utbildning är i många…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin

Hur påverkades grundskollärare och elever i de nordiska länderna när pandemin skapade…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor

Distansundervisningen i gymnasieskolan under pandemin rymde såväl pedagogiska vinster som förluster. Dessutom…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Smittspridningen ökar igen – är du redo?

Nya virusmutationer och en ökad smittspridning innebär att det finns förhöjd risk…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 38

Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan Tidigare i veckan…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 34

Förbered för en fjärde smittvåg Spridningen av coronaviruset börjar ta fart igen…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 33

Erfarenheter från pandemin kan utveckla klassrumsundervisningen  Anne Katrine Kamstrup, seniorkonsult på Danmarks…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 31

Ett nationellt professionsprogram för lärare Förra veckan presenterade Utbildningsdepartementet en promemoria som…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 26

Mer om konsekvenserna av övergången till nätbaserad undervisning Den här veckan har…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Utmaningsbaserat lärande främjar datalogiskt tänkande Ett viktigt övergripande mål med skolans läroplaner…

Stefan Pålsson Stefan Pålsson