Etikett: Distansundervisning

KTH prövar nya vägar för vidareutbildning och livslångt lärande

Nya sätt att se på och bedriva högre utbildning är i många

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 18

Vad ska grundskoleelever lära sig om MIK? Från och med nästa läsår

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 13

Scratch hjälper elever utveckla datalogiskt tänkande Spaningen har tidigare tagit upp forskningsprojektet

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 10

Det är aldrig för tidigt att bli innovatör! Unga som är intresserade

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 9

Hur går det med skolans digitalisering? I oktober 2017 presenterade regeringen en

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 8

Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin I onsdags publicerade Spaningen en längre

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin

Hur påverkades grundskollärare och elever i de nordiska länderna när pandemin skapade

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 4

Forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning med programmering 20 januari arrangerade Nationellt centrum för

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 3

Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor För ett år

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor

Distansundervisningen i gymnasieskolan under pandemin rymde såväl pedagogiska vinster som förluster. Dessutom

Stefan Pålsson Stefan Pålsson