Nya sätt att se på och bedriva högre utbildning är i många yrken en avgörande förutsättning för ett livslångt lärande. Det kräver bland annat ett mer dynamiskt system än idag, som gör det lättare att kombinera och växla mellan arbete och studier och mellan olika utbildningsaktörer. Under hösten kommer KTH att genomföra två stora piloter,

Lämna en kommentar till KTH prövar nya vägar för vidareutbildning och livslångt lärande

Vad ska grundskoleelever lära sig om MIK? Från och med nästa läsår gäller nya kursplaner för ämnesundervisningen i grundskolan. De innehåller bland annat en del ändrade skrivningar om kunskapskrav och utbildningsmål i medie- och informationskunnighet.  På Digiteket har Ola Nilsson sammanställt de nya formuleringarna utifrån Unescos reviderade ramverk för MIK, som publicerades förra året. Det

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 18

Scratch hjälper elever utveckla datalogiskt tänkande Spaningen har tidigare tagit upp forskningsprojektet GrunnDig – Digitalisering i grunnopplæring. Under 2022 undersöker forskare vid universiteten i Stavanger och Oslo samt högskolan i Volda hur det har gått med digitaliseringen av den norska grundskolan. Slutresultatet ska presenteras vid en konferens i november, men man publicerar löpande sina delresultat,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 13

Det är aldrig för tidigt att bli innovatör! Unga som är intresserade av innovation och entreprenörskap ska inte tveka att sätta igång när de får en idé som känns värd att genomföra. Det säger gymnasieeleven Wilma Emanuelsson, vinnare av Hack Your World och Young E-business of the Year, i en artikel som Spaningen publicerade tidigare

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 10

Hur går det med skolans digitalisering? I oktober 2017 presenterade regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Skolverket hade sedan tidigare i uppdrag att arbeta för att främja en likvärdig utveckling inom det här området. Utgångspunkten är att moderniseringen av Sverige börjar i skolan. Därför är det helt avgörande att alla elever får möjlighet att utveckla

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 9

Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin I onsdags publicerade Spaningen en längre sammanfattning av webbinariet Nordic schools during Covid-19: lessons learned, som arrangerades av forskningscentret QUINT – Quality in Nordic Teaching – i Oslo den 17 februari. Här presenterades aktuell forskning som analyserar hur grundskollärares och elevers vardag förändrades av pandemin och vad skolsystemen i

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 8

Hur påverkades grundskollärare och elever i de nordiska länderna när pandemin skapade nya förutsättningar för undervisningen? Vilka lärdomar kan skolsystemen i de olika länderna dra av skolstängningar och distansundervisning? Detta diskuterades på webbinariet Nordic schools during Covid-19: lessons learned, som arrangerades av forskningscentret QUINT – Quality in Nordic Teaching – i Oslo den 17 februari. 

Lämna en kommentar till Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin

Forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning med programmering 20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att utveckla STEM-undervisning på riktigt i Zoom. I onsdags sammanfattade Spaningen evenemanget i en artikel. Tre aktuella forskningsprojekt tog upp centrala faktorer för att skapa en verklighetsnära, motiverande och väl fungerande undervisning med programmering som ett naturligt inslag

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 4

Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor För ett år sedan publicerade Sara Willermark, lektor i informatik vid Högskolan Väst, en studie som visar att distansundervisningen i gymnasieskolan under pandemin rymde både pedagogiska vinster och förluster. Dessutom upplevde lärarna de ändrade förutsättningarna och mötet med eleverna på olika sätt.  Nu har hon tillsammans

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 3

Distansundervisningen i gymnasieskolan under pandemin rymde såväl pedagogiska vinster som förluster. Dessutom upplevde lärarna de ändrade förutsättningarna och mötet med eleverna på olika sätt. Det visar Sara Willermark, lektor i informatik vid Högskolan Väst, i en studie som publicerades för ett år sedan. Nu har hon tillsammans med Martin Gellerstedt, professor vid Högskolan i Skövde

Lämna en kommentar till Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor