Spaningen Podd 006 – Det krävs samverkan för att lyckas med skolans digitalisering

Under fyra veckor kommer vi att lyfta fram de tematiska samtal om skolans digitalisering som genomfördes på Learning Forum i Göteborg 9-10 oktober. Den här veckan tar vi upp behovet av samverkan och värdet med att förena olika perspektiv för att lyckas med skolans digitalisering. Allra sist kommer två tips på projekt som är väl värda att titta närmare på.

Spaningen är en tjänst från RISE som gör det enklare att följa med i och att förstå vad den pågående teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. Tjänsten är en del av RISE partnerskap för tillämpad forskning och utveckling inom digitalisering och lärande. Podden spaningen, som ger en översikt av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande, produceras av Stefan Pålsson och Carl Heath.

En reaktion på “Spaningen Podd 006 – Det krävs samverkan för att lyckas med skolans digitalisering

 1. Hej igen, jag vill här belysa bristen på samverkan – inom området digitala provplattformar och digitala provuppgifter. Fint om spaningen vill beskriva bristen på samverkan vid lämpliga tillfällen.

  Det jag vill framföra är att våra universitet/högskolor borde samarbeta, och att det vore lämpligt att formera ett antal “Ladok-konsortier” för anskaffning av gemensamma provplattformar. T.ex anskaffa en gemensam provplattform för Sveriges samtliga lärarhögskolor.
  Utvecklingen av digitala provuppgifter (som är mycket dyrbar) borde ske gemensamt, så att det skapas en gemensam databas över provuppgifter.
  Att varje universitet drar igång egna projekt och upphandlingar, och drar igång egen utveckling av provuppgifter, är ett enormt resursslöseri.

  Nästa brist på samverkan avser Skolverket – Högskolorna. Jag menar att det är ett “organisatoriskt feltänk” att Skolverket ska anskaffa ett provkonstruktionsverktyg för användning av provkonstruktörerna på högskolorna. Skolverket borde ha stannat vid att vara beställare av digitala prov. Högskolorna som får beställningar av Skolverket borde själva ha ansvarat för sina arbetsverktyg för framtagning av digitala prov.
  Den djupaste kunskapen om nödvändiga systemfunktioner (och statistiska analysfunktioner) som krävs finns hos provkonstruktörerna, inte hos beställaren Skolverket.
  Lämpligen skulle de berörda högskolorna ha formerat ett konsortium och sedan anskaffat en gemensam provplattform för leveranserna av digitala NP och BS till Skolverket (eventuellt också till lärarhögskolorna).

  Projekt med digitala prov och provplattformar är enormt resurskrävande. Skolverkets försöksverksamhet har fått en budget om 438 Mkr (t.o.m. 2024). Men får att uppnå alla leverabler enligt regeringsuppdraget kommer det sannolikt att behövas ytterligare 1500 Mkr. Och de årliga kostnaderna från 2024 och framåt kommer bli rejält mycket högre än de 45 Mkr som är budgeterade. Sannolikt kommer ytterligare 200 Mkr per år att krävas.

  Uppsala universitet kommer under våren 2019 att genomföra acceptanstester för en digital provplattform.
  Sedan startar det dyrbara arbetet att ta fram provuppgifter.
  Att samtliga universitet/högskolor ska genomföra motsvarande process kommer att kosta många miljarder
  (en väldigt grov gissning från mig är minst 5 miljarder bara i utvecklingskostnader).

  Att det inte finns någon nationell samordning mellan universiteten är ett enormt resursslöseri.
  Att Skolverket inte stannar vid att vara beställare av digitala prov – gör att samordningsmöjligheter inte utnyttjas.

  Fint om spaningen vill belysa bristen på samverkan vid lämpliga tillfällen.
  Och gärna lyssnar med Utbildningsdepartementet om hur se ser på kostnader och samordningsmöjligheter.

  Vänliga hälsningar
  Per Hammar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here