En tydlig koppling mellan teori och praktik stärker yrkesutbildningarna Vad behöver göras för att öka de studerandes motivation och minska avhoppen från yrkesutbildningarna? Vibe Aarkrog och Bjarne Wahlgren, lektor i yrkespedagogik respektive professor i vuxenpedagogik vid DPU, Århus universitet, konstaterar att det gäller att skapa ett tydligt sammanhang mellan teori och praktik. Igår presenterade DPU

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 25

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att skapa överblick över aktuella teman inom olika forskningsområden. Det handlar om att ta fram breda översikter, som ringar in all relevant forskning inom temat. De har länge varit vanliga inom medicinsk forskning, men har efterhand spritt sig till andra områden, bland annat utbildning.

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 24

Offentliga aktörer behöver utforska nya sätt att hantera livslångt lärande och kompetensförsörjning för att kunna möta de utmaningar som digitaliseringen, den demografiska utvecklingen och industrins omställning innebär för arbetsmarknaden. I projektet DINO och rapporten Att bädda för innovation ger RISE en nulägesanalys av innovation i offentlig sektor. Vilka förutsättningar krävs för att innovationsprojekt ska skapa

Lämna en kommentar till DINO stöttar innovation i offentlig sektor

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav I tisdags tog Spaningen upp NTI Gymnasiets pågående arbete med att uppnå målen i Academedias strategiska ramverk: att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. NTI Gymnasiet ser RISE utbildning i att leda och organisera innovation i skolan som en

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 2

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. Varje delorganisation ansvarar för att identifiera och genomföra egna initiativ och åtgärder som pekar mot det gemensamma målet. NTI Gymnasiet ser RISE utbildning i att leda och organisera innovation i skolan

Lämna en kommentar till På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Nytt som gör nytta – fokus lärande Oavsett om det handlar om skolan, den offentliga sektorn eller näringslivet, är innovation och digitalisering två nyckelord som ständigt dyker upp när utvecklingen av verksamheten diskuteras. Men vad krävs egentligen för att nytänkande och förändring ska bli möjligt? Vilken betydelse har ledningen? Hur kan man göra i skolan?

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 49

Innovation och digitalisering är två vanliga nyckelord i diskussionerna om organisationers verksamhetsutveckling. Det gäller både i skolan, i den offentliga sektorn och i näringslivet. Men vad krävs för att nytänkande och förändring ska bli möjligt? Vilken betydelse har ledningen? Hur kan man göra i skolan? Vilken roll spelar det livslånga lärandet? Detta diskuterades på årets

Lämna en kommentar till Nytt som gör nytta – fokus lärande

Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan Tidigare i veckan tog Spaningen i en längre artikel upp den utbildning i att leda och organisera förnyelse som RISE under våren arrangerat för sina nio skolpartners. Inför nästa år planerar RISE att erbjuda utbildningen för fler intresserade skolhuvudmän som vill föra sitt utvecklingsarbete ett steg

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 38

Under våren har RISE genomfört en utbildning i att leda och organisera förnyelse för team av skolledare från sina nio skolpartners. Utbildningen har gett dem metoder och verktyg som stärker deras förmåga att arbeta långsiktigt och systematiskt med förändring, förbättring och förnyelse i sina organisationer. Inför nästa år planerar RISE att erbjuda utbildningen för fler

Lämna en kommentar till Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan

NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån I onsdags tog Spaningen upp NTI Gymnasiets satsning på att driva förnyelse underifrån. Istället för att presentera en vision som ska genomföras, låter man sina lärare fundera på och samarbeta kring hur olika praktiska problem kan lösas digitalt. Genom att utgå ifrån den konkreta vardagen i skolan, vill NTI

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 37