Etikett: Innovation

Ur nyhetsflödet vecka 25

En tydlig koppling mellan teori och praktik stärker yrkesutbildningarna Vad behöver göras

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DINO stöttar innovation i offentlig sektor

Offentliga aktörer behöver utforska nya sätt att hantera livslångt lärande och kompetensförsörjning

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 2

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav I tisdags tog

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 49

Nytt som gör nytta – fokus lärande Oavsett om det handlar om

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Nytt som gör nytta – fokus lärande

Innovation och digitalisering är två vanliga nyckelord i diskussionerna om organisationers verksamhetsutveckling.

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 38

Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan Tidigare i veckan

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan

Under våren har RISE genomfört en utbildning i att leda och organisera

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 37

NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån I onsdags tog Spaningen upp NTI

Stefan Pålsson Stefan Pålsson