Industrin genomgår en omställning i riktning mot ökad digitalisering, automatisering samt en mer miljövänlig, långsiktigt hållbar produktion. Det sker även en snabb utveckling inom elektromobilitet, vilket ställer krav på nya, smarta, fabriker för storskalig produktion av elbilar, batterier, laddnings- och återvinningssystem, och så vidare. Batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå, som nu börjar tas i drift,

Lämna en kommentar till Industriarbete – en kompletterande samverkan mellan människa och maskin

Hur rör sig lärare i klassrummet och vad betyder det för deras undervisning? Är möbleringen av klassrummet tillräckligt funktionell? Går det att interagera med alla elever? Tekniska lösningar som bygger på IoT (Internet of Things eller Sakernas Internet) gör det enkelt att samla in och visualisera den här typen av data. Genom att analysera och

Lämna en kommentar till Analys av lärares rörelsemönster ger nya perspektiv på undervisningen

Metaverse och skolan De senaste månaderna – efter Mark Zuckerbergs utspel och företaget Facebooks namnbyte till Meta – har metaverse återigen blivit ett buzzword i media. Det har sitt ursprung i Neal Stephensons roman Snow Crash, som gavs ut 1992, där det beskriver en parallell virtuell värld som kan upplevas genom särskilda glasögon.  Theo Kanter

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 7

Innovitaskolan förbereder för ett samhälle i ständig förändring Academedia samlar sina gymnasieskolor i olika skolprofiler för att lyfta fram gemensamma pedagogiska perspektiv och arbetssätt. För tre år sedan beslöt man att även koncernens grundskolor efterhand ska organiseras efter samma princip. Pysslingen skolor har bytt namn till Innovitaskolan för att markera en ny, samlad pedagogisk inriktning

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 6

Vad händer när lärare blir influencer på sociala medier? I början av november beviljade Vetenskapsrådet knappt 4.5 miljoner kronor till forskningsprojektet Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning. Arbetet kommer att genomföras av Ann-Christin Randahl, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Göteborgs universitet samt Christina Olin-Scheller och Marie Nilsberth, professor respektive docent

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 46

ICILS Teacher Panel Den internationella undersökningen ICILS – International Computer and Information Literacy Study – genomförs vart femte år sedan 2013 bland elever i åttonde klass. Syftet är att ta reda på hur pass redo eleverna är att leva, studera och arbeta i en digital värld. Därför testas deras förmåga att söka och värdera information,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 45

Pandemin – en möjlig språngbräda för pedagogisk utveckling Förra månaden tog Spaningen upp en studie från Kalmarsunds gymnasieförbund om hur gymnasielärare börjat reflektera kring och förändra sin undervisning under pandemin. Ett viktigt mål är att lyfta fram faktorer som möjliggör att erfarenheterna kan ligga till grund för den fortsatta skolutvecklingen. Studien bygger på kvalitativa djupintervjuer

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 44

Rörelsemönster, kroppsspråk och dramaturgi – tre viktiga delar av lärares undervisning Den sociala närvaron och den mänskliga kontakten mellan lärare och elever är avgörande för att undervisningen ska fungera. Läraren använder kroppen och sina rörelser i klassrummet för att nå ut till alla elever och drar nytta av dramaturgiska grepp för att väcka elevernas intresse

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 46

Den sociala närvaron och den mänskliga kontakten mellan lärare och elever är avgörande för att undervisningen ska fungera. En viktig del är att läraren använder kroppen och sina rörelser för att fånga in hela klassrummet och alla elever. En annan del handlar om att med hjälp av olika dramaturgiska grepp väcka elevernas intresse och engagemang.

Lämna en kommentar till Rörelsemönster, kroppsspråk och dramaturgi – tre viktiga delar av lärares undervisning

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden gör ett sommaruppehåll till slutet av augusti. I onsdags meddelade Datainspektionen att en kommunal gymnasieskola i Skellefteå hanterat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen

Lämna en kommentar till Forskning om lärplattformar och biometriska data för närvaroregistrering