Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Patrik Hernwall

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson 2 visningar
2 minuters läsning

Patrik Hernwall är forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar han sig för barns villkor för lärande i ett tekniktätt samhälle, ett område som hamnar i spänningsfältet mellan pedagogik och data- och systemvetenskap. Just nu arbetar han med forskningsprojektet IoT-hubb Skola.

I sin forskning drivs han av att komma nära barnets perspektiv. Därför försöker han hitta teorier som gör att vi lättare kan förstå den underordnade situation som barnet befinner sig i som minderåriga och som elever i skolan. Tyvärr finns det fortfarande inte särskilt många sådana teorier. Patrik Hernwall tycker därför att det är viktigt att, som ett komplement till annan forskning, hitta sätt att lyfta fram barns perspektiv och barns röster.

För fem år sedan genomförde DSV ett samarbetsprojekt tillsammans med Kista Grundskola på temat demokrati, där elever fungerade som medforskare. Ett femtontal elever i årskurs åtta fick inom ramen för Elevens val lära sig grunderna i forskningsmetodik och genomförde sedan en studie tillsammans med Patrik Hernwall och hans kollega Johanna Öberg.

I det här projektet fick eleverna möjlighet att delta i ett forskningsprojekt som aktörer, med sina egna frågor och problemställningar. Detta är forskning som inte är generaliserbar, utan som istället syftar till att stärka eleverna i sin värld, i sitt liv. Det är ett annat sätt att tänka kring forskning än det traditionella sättet. Även denna typ av forskning är i högsta grad relevant för skolan och inte minst för eleverna, konstaterar Patrik Hernwall.

Dela den här artikeln