Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden gör ett sommaruppehåll till slutet av augusti. Har digitaliseringen förändrat läsningen i skolan? I skoldebatten hörs ofta röster som varnar för att övergången från Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Läsning, tradition och förhandling, skolans utmaningar och en forskarintervju

Marcus Nygren är medgrundare, vice vd och teknikchef på Edvira, ett företag i Norrköping med en samhällsförbättrande ambition, som arbetar på kommunnivå med programmering för lärare. Ett avgörande mål för verksamheten är att underlätta för landets kommuner att uppfylla lärandemålen i programmering på sätt som stärker flickors och minoriteters teknikintresse. Marcus Nygren och hans kollegor Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Marcus Nygren

Lars- Åke Nordén arbetar som ämnesdidaktisk forskare inom datavetenskapens didaktik på Institutionen för informationsteknologi, avdelningen för datorteknik, vid Uppsala Universitet. Han intresserar sig i sin forskning  för vad som händer när en yrkeskategori, exempelvis lärare, får veta att de måste skaffa sig nya kompetenser, till exempel digitala kompetenser, eftersom de behöver det i sin yrkespraktik. Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Lars-Åke Nordén

Fredrik Heintz är docent i datavetenskap vid Linköpings universitet och forskar om AI och integrerade datorsystem, särskilt gränslandet mellan kunskapsrepresentation och maskininlärning. Han är ordförande i Swedish AI Society och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Fredrik Heintz intresserar sig i hög grad för frågor som rör skolans digitalisering. Hit hör begreppet Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Fredrik Heintz

Thomas Hillman är docent med inriktning mot it och lärande vid Institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet. Han ingår i forskargruppen Lärande och IT, som undersöker hur digitalisering förändrar utbildning och andra pedagogiska sammanhang och vad det i sin tur innebär för synen på lärande och kunskap. Thomas Hillman intresserar sig både för hur Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Thomas Hillman

Linda Mannila är adjungerad universitetslektor i datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet. Hon arbetar också med utvecklings- och strategiarbete kring skolans digitalisering tillsammans med flera kommuner i Finland och i Sverige. I sin forskning förenar hon samhällsutveckling, digitalisering och datavetenskap. Linda Mannilas forskning är praktiknära och analyserar programmering, making och digital kompetens i skolan ur ett Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Linda Mannila

Gunnar Oledal är forskare och utvecklare på RISE Interactive i Göteborg. Han arbetar med tillämpad forskning, vilket i hans fall innebär att undersöka hur modern digital teknik kan användas på nya sätt i samhället. Digitalisering och programmering ses tyvärr ofta som något tråkigt och fyrkantigt, hävdar Gunnar Oledal. Men det är ett synsätt som han Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Gunnar Oledal

Martin Tallvid är lektor på Center för skolutveckling, Göteborgs stad samt adjungerad universitetslektor vid Institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om digitaliseringens konsekvenser i klassrummet, det vill säga vad som händer i klassrummet när it och digitala medier blir en del av undervisningen och hur det påverkar lärarens arbetssituation. 2015 disputerade Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Martin Tallvid

Carl Heath är utbildningschef på RISE. Han intresserar sig särskilt för skolans processer kopplade till digitalisering. Hur går man tillväga för att få ett nytt fenomen att fungera i en skol- och utbildningskontext? Under de senaste åren har Carl Heath huvudsakligen varit engagerad i frågor som rör hur programmering och skapande med it som material Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Carl Heath

Sylvana Sofkova Hashemi är docent i utbildningsvetenskap vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete på Göteborgs Universitet. I grunden är hon datalingvist och forskare i språkteknologi, och intresserar sig särskilt för literacy, multimodalitet och skriftspråkande. Sylvana Sofkova Hashemi har drivit flera projekt som undersöker elevers kommunikation i sociala medier och etableringen av olika slags digitala Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Sylvana Sofkova Hashemi