Källkoll valet – en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av förra veckan startade UR sin satsning på källkritik för högstadielever inför årets val: Källkoll valet. Programserien, som är en del av UR:s långsiktiga arbete med demokratifrågor för unga, består av 15 avsnitt på vardera 11 minuter och leds av Åsa Larsson och Jack

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 34

Yrkeshögskola i Danmark satsar på Utbildning 4.0 I tisdags sparkade den treåriga utvecklingssatsningen Program for Uddannelse 4.0 igång vid UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i danska Odense. Namnet på satsningen anspelar på Industri 4.0 – omvandlingen till en digital, smart och uppkopplad industri.  Den digitala utvecklingen är på väg att förändra industrin – och hela samhället

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 33

Vad ska grundskoleelever lära sig om MIK? Från och med nästa läsår gäller nya kursplaner för ämnesundervisningen i grundskolan. De innehåller bland annat en del ändrade skrivningar om kunskapskrav och utbildningsmål i medie- och informationskunnighet.  På Digiteket har Ola Nilsson sammanställt de nya formuleringarna utifrån Unescos reviderade ramverk för MIK, som publicerades förra året. Det

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 18

Programmering och datalogiskt tänkande i den norska skolan FIKS – Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen – är en tvärvetenskaplig enhet vid Oslo universitet som sedan 2018 samordnar de kompetensutvecklingsinsatser som vänder sig till skolan. I måndags arrangerade FIKS ett webbinarium – lett av Øystein Gilje – som handlade om införandet av programmering och datalogiskt

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 17

Små barns digitala vardagsliv Digitaliseringen påverkar tillvaron för oss alla – även för små barn mellan 0 och 3 år. Mobiler och plattor är ofta en del av deras vardag, och de börjar tillägna sig digital teknologi och använda digitala medier. Men den vetenskapliga kunskapen om deras användning och vad den innebär är fortfarande tämligen

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 11

Metaverse och skolan De senaste månaderna – efter Mark Zuckerbergs utspel och företaget Facebooks namnbyte till Meta – har metaverse återigen blivit ett buzzword i media. Det har sitt ursprung i Neal Stephensons roman Snow Crash, som gavs ut 1992, där det beskriver en parallell virtuell värld som kan upplevas genom särskilda glasögon.  Theo Kanter

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 7

Vilka lärdomar tar gymnasieskolan med sig från pandemin? Hur fungerade den nätbaserade undervisningen under pandemin och vilka lärdomar tar skolledare och lärare på gymnasieskolan med sig in i det nya normalläget? I en längre artikel på Skola Hemma berättar chefen för verksamhetsutveckling på Stadsmissionens skolstiftelse samt rektor och ett lärarlag på Grillska gymnasiet i Västerås

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 48

Vad händer när lärare blir influencer på sociala medier? I början av november beviljade Vetenskapsrådet knappt 4.5 miljoner kronor till forskningsprojektet Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning. Arbetet kommer att genomföras av Ann-Christin Randahl, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Göteborgs universitet samt Christina Olin-Scheller och Marie Nilsberth, professor respektive docent

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 46

Dialoger med AI-baserade konversationssystem sätter fart på lärandet Kan intelligenta konversationssystem, baserade på AI, användas till att utveckla barns lärande? Ying Xu, som då var doktorand vid UC Irvine, ställde sig den frågan för tre år sedan. Det lade grunden till forskningsprojektet Converse to Learn, som ett forskarlag på Digital Learning Lab vid UC Irvine,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 32

Läsförmåga i en digital värld Förra veckan släppte OECD en rapport om ungas digitala läsförmåga och de krav som ställs på goda lässtrategier och kritisk förståelse i dagens digitala medielandskap. Analysen är baserad på resultaten i PISA 2018.  I en värld där i princip vem som helst kan publicera vad som helst, är det nödvändigt

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 19