Etikett: Medie- och informationskunnighet

Ur nyhetsflödet vecka 12

Italienska skolsystemet och coronapandemin Skola Hemma kommer under våren att publicera en

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 41

Frigga – en nätbaserad ingång till läxhjälp och andra viktiga samtal I

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Mik och det demokratiska samtalet

Det förändrade medielandskapet och de nya medievanor som växer fram, ökar risken

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Distansundervisning och likvärdighet, materialisering av data och geografiskt tänkande med digitala verktyg

Vad krävs för att distansundervisningen ska fungera för alla elever? Distansundervisningen under

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Skolbibliotekarien under pandemin samt kritisk förståelse av datafieringen i sociala medier

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

DigiGen, MIK Sverige samt utmaningar och möjligheter för VR i skolan

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Bilder som berättar, strategi för utbildningsforskning i Norge samt ultra:bit i Danmark

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson