Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Adam Palmquist

På Learning Forum i Göteborg 2018 videointervjuades 27 svenska forskare och forskarstuderande inom skola och lärande om sin forskning. Under de närmaste månaderna kommer filmerna att publiceras på Learning Forums Facebook-sida. Filmerna läggs efterhand även ut här på Spaningen och kompletteras med en sammanfattande och fördjupande text.

Adam Palmquist, som har en bakgrund som lärare, är industridoktorand på Institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Till vardags arbetar han som utbildnings- och kunskapsledare på Insert Coin, ett företag i Göteborg som arbetar med gamification.

Adam Palmquist forskar om gamification: hur olika spelmekanismer kan användas för att öka motivation och engagemang inom områden och verksamheter som inte alls hör ihop med spel. Träning, resurssparande samt utbildning och lärande är några exempel i mängden.

Ett väldesignat spel har ett genomtänkt regelverk med tydliga mål och skapar ett socialt sammanhang där spelarna lär av varandra. Det ger även en tät återkoppling av hur det går i spelet genom att visa vilka mål spelaren har uppnått, hur många poäng som har vunnits och vad som återstår att göra innan spelet är färdigspelat.

Om spelets design, mekanik och dynamik lyfts in i en undervisningskontext, kan mening och mål bli mer synliga och begripliga för eleverna, menar Adam Palmquist. På så sätt kan undervisningen bli mer motiverande och engagerande för eleverna. Dessutom pågår en löpande formativ bedömning.

Det handlar alltså inte enbart om att skapa yttre motivation, det vill säga att samla poäng och att komma vidare i spelet. Framför allt gäller det att framkalla en inre motivation genom att sätta in uppgifterna i ett större sammanhang, så att eleverna känner ägarskap och förstår varför de gör dem.

Adam Palmquist började intressera sig för gamification när han arbetade som lärare och behövde hitta sätt att hantera elevers bristande motivation för skolarbetet. Skolan kan inte bortse från den uppmärksamhetsekonomi som vi alla lever i och som i hög grad präglar elevernas vardag. Därför är det viktigt att börja undersöka hur skolan kan arbeta för att väcka elevernas intresse och för att lägga en god grund för ett livslångt lärande.

Spel är väldigt bra på att skapa drivkrafter som gör att vi vill fortsätta spela spelet. Skolan och lärarna behöver tänka på ett liknande sätt kring undervisningen, menar Adam Palmquist. I delar av sin forskning kommer han att titta närmare på hur lärare kan använda spelets drivkrafter för att få eleverna intresserade av att utveckla och fördjupa sitt lärande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *