Kan distributionsmodeller som påminner om tjänsterna för strömmande musik och film göra det lättare att överblicka och få tillgång till digitala läromedel och andra lärresurser som kan utveckla undervisningen i skolan? I Förstudie av “digitala lärresurser på kran”, skriven på uppdrag av Sambruk och VLM, lyfter utbildningsanalytikern Jan Hylén fram viktiga frågeställningar som ger underlag

Lämna en kommentar till Kan nya distributionsmodeller öka användningen av digitala läromedel?

XR ger nya möjligheter till upplevelser och lärande XR (extended reality) är en samlingsterm som innefattar augmented reality (AR), mixed reality (MR), virtual reality (VR) och allt som finns däremellan. Den fysiska verkligheten kan förstärkas, blandas eller ersättas av digitala, omslutande (immersiva) miljöer, vilket ger helt andra möjligheter till lärande och tillämpning av nya kunskaper. 

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 20

Programmering och datalogiskt tänkande i den norska skolan FIKS – Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen – är en tvärvetenskaplig enhet vid Oslo universitet som sedan 2018 samordnar de kompetensutvecklingsinsatser som vänder sig till skolan. I måndags arrangerade FIKS ett webbinarium – lett av Øystein Gilje – som handlade om införandet av programmering och datalogiskt

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 17

Förbered för en fjärde smittvåg Spridningen av coronaviruset börjar ta fart igen och det finns tecken på att hösten och vintern kan bli jobbigare än förväntat. Därför är det viktigt att vara förberedd på en fjärde våg, konstaterar Skola Hemma i en artikel som publicerades i onsdags.  Den 23 augusti presenterade Folkhälsomyndigheten en rapport som

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 34

Gymnasielärares upplevelser av övergången till distansundervisning Hur upplevde gymnasielärare övergången till distansundervisning förra våren? Är det möjligt att urskilja en gemensam linje eller finns det skillnader? Kan erfarenheterna användas i skolans fortsatta utvecklingsarbete? Sara Willermark, universitetslektor vid Högskolan Väst, berättade tidigare i veckan i Skola Hemma om sin studie bland lärare på fyra gymnasieskolor, vars resultat

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 17

Hur ser kunskapstappet ut? Vilka åtgärder krävs? Skolverket har tidigare fått i uppdrag av regeringen att undersöka pandemins följdverkningar inom utbildningsområdet och att genomföra insatser som gör det lättare för skolan att hantera de svårigheter som uppkommer. I onsdags fick Skolverket ett nytt, kompletterande uppdrag inriktat mot skolan, som ska utföras tillsammans med SPSM och

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 13

Lärdomar av coronapandemin I april förra året inledde konsultföretaget Educate och forskare vid universitetet i Cambridge en gemensam studie av hur det engelska utbildningssystemet hanterat pandemins utmaningar under 2020. För två veckor sedan presenterades den samlade analysen i en rapport,  tillsammans med en bilaga med praktiska tips och råd för skolans fortsatta arbete. Häromdagen kom

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 9

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning på fjärr och distans I måndags summerade Skola Hemma Ifous webbinarium om resultat och erfarenheter från det pågående FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.   Coronapandemin ger en gyllene möjlighet att få en bättre bild av hur elever upplever distansundervisningen jämfört med den undervisning de är vana vid

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 42

Några lärdomar från vårens distansundervisning I slutet av mars berättade två lärare på Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, på Skola Hemma om sina förberedelser inför en eventuell övergång till distansundervisning. Två månader senare delade två gymnasielärare, på Rudbeck i Sollentuna respektive Lerums gymnasieskola, med sig av sina erfarenheter av att undervisa över nätet. I

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet, vecka 39

En ESO-rapport om högskolans digitalisering I tisdags presenterade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering. Samtidigt arrangerades ett webbinarium där resonemang och slutsatser diskuterades.  Rapporten ger en bild av läget precis innan coronapandemin ställde allt på ända och tvingade fram en omedelbar övergång till distansundervisning. ESOs förhoppning

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 35