Children Make – barns skapande och barns rättigheter

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson
3 minuters läsning

2014 var det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Det blev startpunkten för ett samarbete mellan Svenska Institutet, Utrikesdepartementet och Interactive Institute Swedish ICT under rubriken Children Make. Tillsammans har man tagit fram ett dynamiskt koncept som visar hur man kan arbeta med barnkonventionen i praktiken.

Det handlar om att ge barn tillgång till modern teknik och samtida kultur, och att låta dem vara medskapande och medbestämmande.

Children Make bygger vidare på makerkulturens tankar och idéer, som i sin tur har sin grund i slöjd-, hantverks- och gör det själv-traditionen. Föreningen av fysiskt och digitalt skapande ger barnen en inblick i programmering och elektronik. De får också prova att arbeta med olika fysiska material och olika konstnärliga uttrycksformer. Det visuella programspråket Scratch gör det enkelt att programmera, och med tangentbordet Makey Makey kan datorn styras med alla slags föremål som leder ström. I princip är det bara fantasin som sätter gränser.

Konceptet har provats i praktiken vid två tillfällen: i Belgrad 2014 och i Istanbul 2015. Det  skapades tillfälliga makerspace i samarbete med lokala konstnärer, programmerare, socialarbetare och lärare. Tanken är att inspirera lokala aktörer att skapa rum för kulturellt skapande och samhällsutveckling där barn från olika socioekonomiska miljöer kan mötas. Barn får möjlighet att utvecklas tillsammans och att bli delaktiga i samhället. Det öppnas också nya vägar för kreativt samarbete kring digital teknik, undervisning och kultur.

Barnen får hjälp av de vuxna att uttrycka sina åsikter och att dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv på vardagen, samhället och livet. I Istanbul deltog både turkiska barn och barn som kommit som flyktingar från Syrien. Genom att diskutera viktiga frågor och tillsammans utforska olika sätt att skapa och berätta, får barnen en bättre förståelse för varandra och kan se sina rättigheter och livsmöjligheter i ett nytt ljus. Barnen upptäcker också hur de kan förena kulturen och den digitala tekniken för att förstå och förändra sin tillvaro.

Vid båda tillfällena har Children Make även arrangerat rundabordssamtal med nationella beslutfattare inom utbildning, it och kultur. Syftet har varit att öka förståelsen kring hur man kan arbeta tillsammans för att utveckla och stärka barns rättigheter med hjälp av teknik och kultur. I Istanbul träffade det lokala teamet barnens föräldrar för att diskutera barnkonventionen och barns rättigheter. Samtidigt resonerade man kring värdet och betydelsen av konstnärligt skapande, programmering och makerkultur i det sammanhanget.

Text: Stefan Pålsson Artikeln publicerades första gången: 2016-11-23

Dela den här artikeln