Frågeställningar kring kompetensförsörjning och livslångt lärande inom it och industri är en viktig del av arbetet på Linköping Science Park. Hur kan kunskapsintensiva företag attrahera och vidareutveckla kunniga medarbetare? Vad krävs för att motivera individer till kontinuerligt lärande genom hela arbetslivet? Linköping Science Park vänder sig även till barn och unga. För åttonde året i

Lämna en kommentar till Linköping Science Park hjälper kunskapsintensiva företag att utvecklas

Ny design och ett vidgat fokus för Spaningen Spaningen har bevakat skolans digitalisering sedan september 2018. Nu har sajten (och nyhetsbrevet) fått ett nytt utseende. Innehållet har samtidigt breddats till att även omfatta lärande i och efter arbetslivet. Spaningen täcker numera in hela det livslånga, kontinuerliga lärandet i sin bevakning.  Livesändningar blir också en del

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 19

Programmering och datalogiskt tänkande i den norska skolan FIKS – Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen – är en tvärvetenskaplig enhet vid Oslo universitet som sedan 2018 samordnar de kompetensutvecklingsinsatser som vänder sig till skolan. I måndags arrangerade FIKS ett webbinarium – lett av Øystein Gilje – som handlade om införandet av programmering och datalogiskt

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 17

Scratch hjälper elever utveckla datalogiskt tänkande Spaningen har tidigare tagit upp forskningsprojektet GrunnDig – Digitalisering i grunnopplæring. Under 2022 undersöker forskare vid universiteten i Stavanger och Oslo samt högskolan i Volda hur det har gått med digitaliseringen av den norska grundskolan. Slutresultatet ska presenteras vid en konferens i november, men man publicerar löpande sina delresultat,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 13

Metaverse och skolan De senaste månaderna – efter Mark Zuckerbergs utspel och företaget Facebooks namnbyte till Meta – har metaverse återigen blivit ett buzzword i media. Det har sitt ursprung i Neal Stephensons roman Snow Crash, som gavs ut 1992, där det beskriver en parallell virtuell värld som kan upplevas genom särskilda glasögon.  Theo Kanter

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 7

Är du förskollärare, lärare i årskurs F-3 eller matematik- eller tekniklärare i årskurs 4-6? Vill du få en grundläggande introduktion till programmering? Anmäl dig till den kostnadsfria workshopserien Programmera i tidigare åldrar, som RISE arrangerar på uppdrag av Skolverket. En generell introduktion till programmering och datalogiskt tänkande Workshopserien utgår från Skolverkets webbkurs Om programmering, som

Lämna en kommentar till Programmera i tidigare åldrar – en workshopserie på nätet

Innovitaskolan förbereder för ett samhälle i ständig förändring Academedia samlar sina gymnasieskolor i olika skolprofiler för att lyfta fram gemensamma pedagogiska perspektiv och arbetssätt. För tre år sedan beslöt man att även koncernens grundskolor efterhand ska organiseras efter samma princip. Pysslingen skolor har bytt namn till Innovitaskolan för att markera en ny, samlad pedagogisk inriktning

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 6

Didaktiska perspektiv på programmering i skolan Digitaliseringen innebär djupgående och långsiktiga förändringar av arbetsmarknaden, samhället och tillvaron. Alla barn och unga behöver lära sig att förstå och hantera detta med hjälp av undervisningen i skolan. Här har undervisning i programmering och datalogiskt tänkande en central roll. 2017 reviderade regeringen styrdokumenten för att ge landets skolor

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 5

2017 reviderade regeringen styrdokumenten för att ge landets skolor bättre och mer likvärdiga förutsättningar att utveckla elevers digitala kompetens. Det innebär bland annat att programmering sedan höstterminen 2018 är en obligatorisk del av flera ämnen i grundskolan, framför allt matematik och teknik. RISE genomför, på uppdrag av Skolverket, en utbildning för lärare som ger en

Lämna en kommentar till Didaktiska perspektiv på programmering i skolan

Forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning med programmering 20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att utveckla STEM-undervisning på riktigt i Zoom. I onsdags sammanfattade Spaningen evenemanget i en artikel. Tre aktuella forskningsprojekt tog upp centrala faktorer för att skapa en verklighetsnära, motiverande och väl fungerande undervisning med programmering som ett naturligt inslag

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 4