Samhällsutvecklingen innebär att näringslivet, arbetsmarknaden och kraven på adekvata yrkeskunskaper ständigt förändras. Detta skapar möjligheter och utmaningar för såväl företag som individer. Löpande kompetensutveckling och lärande är nödvändigt för att kunna möta omställningarna. Vilken roll har staten inom det här området? Vad kan göras för att näringslivets kompetensförsörjning ska kunna säkras? Finns det kunskapsluckor som

Lämna en kommentar till Hur kan staten underlätta näringslivets kompetensförsörjning?

Vilka digitala kompetenser behöver blivande lärare utveckla? Spaningen har flera gånger tidigare tagit upp det arbete som under året pågår i forskningsprojektet GrunnDig, som leds av Kunnskapssenter for utdanning vid Universitetet i Stavanger. I slutet av förra veckan presenterades en ny resonerande sammanfattning av en internationell kunskapsöversikt. Den här gången handlar det om A review

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 26

Industrin genomgår en omställning i riktning mot ökad digitalisering, automatisering samt en mer miljövänlig, långsiktigt hållbar produktion. Det sker även en snabb utveckling inom elektromobilitet, vilket ställer krav på nya, smarta, fabriker för storskalig produktion av elbilar, batterier, laddnings- och återvinningssystem, och så vidare. Batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå, som nu börjar tas i drift,

Lämna en kommentar till Industriarbete – en kompletterande samverkan mellan människa och maskin

Scenarioplanering på NTI Gymnasiet och i Halmstads kommun Idag publicerade Skola Hemma en artikel som ger två exempel på hur skolhuvudmän använder RISE scenariomatris i sin löpande verksamhetsplanering. I artikeln medverkar Ellen Lindqvist och Sarah Stridfeldt, skolchefer på NTI Gymnasiet, samt Arja Holmstedt Svensson, kvalitetschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun.  När skolan förbereder

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 37