En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar sedan 2017 med att analysera hur förutsättningarna för utbildning och arbetsliv kan komma att utvecklas och förändras i Finland under de närmaste fem till femton åren. Syftet med verksamheten är att fungera som stöd för utvecklings- och planeringsarbetet på Undervisnings- och kulturministeriet samt Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 21

Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom en rad olika områden, alltifrån klimatkrisen och storpolitiska konflikter och skeenden till teknikskiften, en arbetsmarknad under omställning och en ökad ekonomisk och social polarisering. Det här ställer en rad nya krav på skolan och resten av utbildningssystemet samt på behovet av kunskap och Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Den digitala klyftan bland skolor och elever i England I april förra året presenterade The Sutton Trust en undersökning som visar att förutsättningarna för barn i England att få tillgång till distansundervisning under coronapandemin är långtifrån likvärdiga. Det finns stora skillnader när det gäller tillgång till datorer och andra digitala enheter, tillgång till Internet och Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 2

Perspektiv på framtidens skola Digitaliseringen förändrar samhället, vardagen och arbetslivet och ställer samtidigt krav på nya kunskaper och förmågor. Vad innebär detta för synen på skola och utbildning? Vilka politiska beslut behöver fattas? I onsdags sammanfattade Spaningen ett seminarium på Bokmässan Play, där utbildningsanalytikern Jan Hylén och rektorn Edward Jensinger delar med sig av sina Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet, vecka 40

Coronapandemin och återöppningen av skolan i Danmark 16 mars stängde alla skolor i Danmark sina lokaler för att hindra smittspridning. Återöppningen skedde i två faser. I den första fasen, som inleddes 15 april, återvände bland annat eleverna i årskurs 0-5 till skolan. Från och med 18 maj började alla elever i barn- och ungdomsskolan gradvis Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 33