Samhället som ett rum för lärande

Den som flyttar till Sverige lär sig svenska bäst i vardagen tillsammans med dem som talar språket. Samtidigt påbörjas integrationen in i samhället och hanteringen av de kulturella och sociala koder som gäller i vardagslivet. Forskningsprogrammet Language as participation – som leds av Brendon Clark – försöker därför hitta vägar att förvandla hela samhället till ett informellt klassrum för den som lär sig svenska som andraspråk.

Language as participation bygger vidare på projektet Språkskap, som drevs 2009-10 tillsammans med Folkuniversitetet och Ergonomidesign. Det är en del av det nordiska samarbetsprojektet Language learning in the wild, där forskare och utvecklare utvecklar andraspråksundervisningen genom att förena vardagens erfarenheter med de digitala möjligheterna.

Det gäller att inte fastna i klassrummet, i grammatiken och i skriftspråket. Istället handlar det om att ge sig ut i samhället och utveckla sina språkkunskaper genom att använda dem i verkliga livet. Tanken är att den lärande ska lära sig att bli aktiv och självständig. Digitala och tryckta lärresurser kan ge hjälp och stöd, och de som interagerar med den lärande på exempelvis kaféet eller i affären, kan ge vägledning i den konkreta situationen.

Språkskap

Appen Dare to talk och pappersvarianten Talksheet, är exempel på lärresurser som utvecklats och testats inom ramen för Language as participation. Lärandet är tänkt att ske i tre steg:

  1. Förbered
  2. Gör det!
  3. Dela, diskutera och reflektera

Under förberedelsen bestäms vad lärsituationen ska gå ut på och var den ska äga rum. Här är det också viktigt att fundera på vilka förkunskaper som krävs. Detta kan antingen göras på egen hand eller tillsammans med andra. När lärandet äger rum dokumenteras vad som händer, t. ex genom att spela in med mobilen. Efteråt kan andra ta del av inspelningen, genom ett fysiskt möte eller på nätet. Tillsammans kan man diskutera hur det gick, vad den lärande faktiskt lärde sig och vad som kan göras bättre nästa gång. Reflektion på egen hand är också värdefull för det fortsatta lärandet.

Erfarenheterna från Language as participation visar att det inte är alldeles enkelt att överskrida de traditionella ramarna för undervisningen i svenska som andraspråk – men att det är viktigt att man gör det.

Genom att fokusera på deltagande i vardagslivets situationer och sammanhang, öppnas nya vägar in i språket och in i samhället.

Tekniken kan underlätta och synliggöra lärandet, men det är bara ett steg på vägen. Det krävs också incitament som gör det möjligt att använda samhället som ett öppet rum för lärande, där medborgarna hjälper varandra att förstå och att använda svenska i det dagliga livet.

Text: Stefan Pålsson  Publicerad första gången: 2016-09-28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *