En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar sedan 2017 med att analysera hur förutsättningarna för utbildning och arbetsliv kan komma att utvecklas och förändras i Finland under de närmaste fem till femton åren. Syftet med verksamheten är att fungera som stöd för utvecklings- och planeringsarbetet på Undervisnings- och kulturministeriet samt

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 21

Ventilation och inneklimat kan minska spridningen av covid-19 Förra veckan publicerade Skola Hemma en artikel om hur ventilation och inneklimat kan bidra till att minska spridningen av covid-19, nu när undervisningen i så hög grad som möjligt ska äga rum i skolans lokaler Covid-19 sprids av droppar och aerosoler, det vill säga större och mindre

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 36

Inskolning i förskolan efter pandemin Mellan ett och två års ålder händer det mycket i ett barns utveckling. Barnet lär sig bland annat att gå, säger sina första ord och börjar så smått att utveckla ett abstrakt och symboliskt tänkande. Det är också den ålder då många barn skolas in i förskolan. När ett litet

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 25

Academedia Academy hjälper skolan hantera coronapandemin  Academedia Academy är en samlad satsning på kompetensförsörjning och kompetensutveckling för hela koncernen, som startade 2012. Pedagogisk och administrativ personal ges möjlighet att utvecklas inom sina respektive yrkesområden, och man driver även centrala utvecklingsfrågor.   I onsdags publicerade Skola Hemma en artikel om Academedias satsning på att göra ett urval

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 3

Den digitala klyftan bland skolor och elever i England I april förra året presenterade The Sutton Trust en undersökning som visar att förutsättningarna för barn i England att få tillgång till distansundervisning under coronapandemin är långtifrån likvärdiga. Det finns stora skillnader när det gäller tillgång till datorer och andra digitala enheter, tillgång till Internet och

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 2

Vad krävs för att digitalisering ska leda till förändring och förbättring i skolan? Strax före jul disputerade Annika Agélii Genlott, processledare på SKR, på en avhandling i informatik vid Handelshögskolan i Örebro. Avhandlingen, som rymmer fyra delstudier, undersöker och analyserar förutsättningarna för att skolans digitalisering ska leda till att undervisning och lärande förändras och förbättras.

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 1

Scenarioplanering på NTI Gymnasiet och i Halmstads kommun Idag publicerade Skola Hemma en artikel som ger två exempel på hur skolhuvudmän använder RISE scenariomatris i sin löpande verksamhetsplanering. I artikeln medverkar Ellen Lindqvist och Sarah Stridfeldt, skolchefer på NTI Gymnasiet, samt Arja Holmstedt Svensson, kvalitetschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun.  När skolan förbereder

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 37

Coronapandemin och skolan – efter kris kommer utveckling Igår summerade Skola Hemma Academedias webbinarium om den svenska skolan efter corona i en längre artikel. I samtalet möttes tankar och perspektiv från huvudmän, fackförbund, elevorganisationer och näringsliv. Vilka lärdomar går att dra av vårens erfarenheter? Kan en fortsatt digitalisering av skolan underlätta hanteringen av lärarbristen och

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 36

Coronapandemin har förändrat vardagen och verksamheten för den svenska skolan och dess närstående aktörer. Hur har edtechbranschen påverkats? Hur ser samarbetet med skolan ut? Kommer den digitala skolutvecklingen att underlättas av vårens erfarenheter?   Den ideella branschorganisationen Swedish Edtech Industry samlar sedan tre år tillbaka små och stora bolag inom edtechbranschen. Det övergripande målet är utveckla

Lämna en kommentar till Coronapandemin, edtechbranschen och skolans digitalisering

Standarder gör det möjligt att koppla samman och dela den information som finns i skolans olika datasystem. En nationell satsning inom det här området kan ge bättre förutsättningar för en samlad och mer likvärdig datadriven utveckling av administration och undervisning, som främjar arbetet med skolans digitalisering. Det kan samtidigt effektivisera den dagliga verksamheten och ge

1 kommentar till Standarder för datadrivna processer i skolan