Ett nationellt professionsprogram för lärare Förra veckan presenterade Utbildningsdepartementet en promemoria som föreslår ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Promemorian är nu på remiss hos berörda organisationer.  Det här är en av flera satsningar från regeringen på att skapa ett mer attraktivt läraryrke. Genom att satsa på ett sammanhållet system för kompetensutveckling under

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 31

Svenska huvudmäns och skolors arbete under pandemin I tisdags presenterade Skolinspektionen sin årsrapport för 2020, där man analyserar hur huvudmän och skolor hanterat utmaningarna under pandemin. Under förra året kunde endast ett fåtal regelrätta inspektioner genomföras. Analysen bygger därför på digitala intervjuer och dialoger med huvudmän och rektorer. Den övergripande slutsatsen är att stora delar

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 11

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp Skola Hemma publicerade tidigare idag en artikel om hur IKT-strategerna i Lund ger skolpersonal, vårdnadshavare och elever hjälp till självhjälp under övergången till nätbaserad undervisning. De har sedan mars förra året byggt en webbplats som samlar tekniskt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Innehållet vänder sig i första hand till

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 5

Academedia Academy hjälper skolan hantera coronapandemin  Academedia Academy är en samlad satsning på kompetensförsörjning och kompetensutveckling för hela koncernen, som startade 2012. Pedagogisk och administrativ personal ges möjlighet att utvecklas inom sina respektive yrkesområden, och man driver även centrala utvecklingsfrågor.   I onsdags publicerade Skola Hemma en artikel om Academedias satsning på att göra ett urval

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 3

Tillbaka till framtiden Hur kommer framtidens skola att se ut? Vilka stora trender bidrar till att forma utvecklingen och hur kommer den att se ut under kommande åren? Vilka viktiga frågor behöver hanteras idag, så att det blir möjligt att möta både utmaningar och möjligheter på ett önskvärt sätt? Centre for Educational Research and Innovation

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 38

En ESO-rapport om högskolans digitalisering I tisdags presenterade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering. Samtidigt arrangerades ett webbinarium där resonemang och slutsatser diskuterades.  Rapporten ger en bild av läget precis innan coronapandemin ställde allt på ända och tvingade fram en omedelbar övergång till distansundervisning. ESOs förhoppning

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 35

Den här veckan börjar vi med en ny forskningsrapport som tar upp viktiga aspekter av hur de praktiska förutsättningarna för en skola på vetenskaplig grund faktiskt ser ut. Efter det går vi vidare med Danmarks handlingsplan för ett digitalt lyft på de högre utbildningarna och därefter presenteras den första forskarintervjun från förra årets Learning Forum.

Lämna en kommentar till Spaningen Podd 030: En skola på vetenskaplig grund, digitalt kompetenslyft i Danmark samt en forskarintervju med Eva Svensson

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Bristande förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund Skollagen säger att skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med andra ord ska

Lämna en kommentar till En skola på vetenskaplig grund, digitalt kompetenslyft i Danmark samt en forskarintervju med Eva Svensson