Industrin genomgår en omställning i riktning mot ökad digitalisering, automatisering samt en mer miljövänlig, långsiktigt hållbar produktion. Det sker även en snabb utveckling inom elektromobilitet, vilket ställer krav på nya, smarta, fabriker för storskalig produktion av elbilar, batterier, laddnings- och återvinningssystem, och så vidare. Batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå, som nu börjar tas i drift, Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Industriarbete – en kompletterande samverkan mellan människa och maskin

Nytt som gör nytta – fokus lärande Oavsett om det handlar om skolan, den offentliga sektorn eller näringslivet, är innovation och digitalisering två nyckelord som ständigt dyker upp när utvecklingen av verksamheten diskuteras. Men vad krävs egentligen för att nytänkande och förändring ska bli möjligt? Vilken betydelse har ledningen? Hur kan man göra i skolan? Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 49

Läsförmåga i en digital värld Förra veckan släppte OECD en rapport om ungas digitala läsförmåga och de krav som ställs på goda lässtrategier och kritisk förståelse i dagens digitala medielandskap. Analysen är baserad på resultaten i PISA 2018.  I en värld där i princip vem som helst kan publicera vad som helst, är det nödvändigt Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 19

Italienska skolsystemet och coronapandemin Skola Hemma kommer under våren att publicera en serie artiklar som beskriver hur några länder i Europa hanterar de utmaningar som coronapandemin och distansundervisningen skapar. Tonvikten kommer att ligga på viktiga frågor som exempelvis kunskapstapp och försämrat psykiskt välmående, men artiklarna kommer även att peka på andra risker och möjligheter som Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 12

Påverkar skolans digitalisering elevernas lärande negativt? För två år sedan fördes en het diskussion i Finland om en opublicerad vetenskaplig studie av Aino Saarinen, doktorand i psykologi vid Helsingfors universitet, som med stöd av data från PISA 2012 och 2015 påstods visa att skolans digitalisering påverkar elevernas studieresultat negativt.  Linda Mannila kritiserade i ett blogginlägg, Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 47

Hur hanterar världens skolsystem coronapandemin och dess effekter? För en vecka sedan presenterade Unesco, Unicef och World Bank resultatet av en undersökning av hur regeringarna i en stor del av världens länder hanterat skolan och coronapandemin så här långt. Undersökningen har genomförts i två omgångar, i juni och juli respektive oktober. I den första undersökningen Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 45

Allmänheten bjuds in att diskutera skolans digitalisering i Frankrike Erfarenheterna från skolstängningarna och övergången till distansundervisning under våren ger en komplex och blandad bild av den pågående digitaliseringen av den franska skolan. Utvecklingen är ojämn och det finns besvärliga hinder som måste övervinnas, samtidigt som det öppnas intressanta möjligheter att utveckla skolans verksamhet och undervisning.  Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 32

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Elevhälsa online I onsdags publicerade Skola Hemma en artikel om Elevhälsa online, en nätbaserad tjänst som Norrtälje kommun tagit fram för att göra det lättare för eleverna att nå skolsköterska och skolkurator Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Elevhälsa online, risken för minskad likvärdighet med distansundervisning samt Världens största föräldrakväll

I Sverige och i många andra delar av världen genomförs just nu digitaliseringen av skolan. Frågor kring infrastruktur och teknik har stått i centrum för arbetet, men är det tillräckligt? Får lärare den kompetensutveckling och det stöd som behövs? Är riktningen tydlig – och går alla åt samma håll? I den internationella debatten har det Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Strategiskt ledarskap för skolans digitalisering