Etikett: Makerkultur

Tretton röster om skolans digitalisering

19 oktober fattade regeringen beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Micro:bit och makerkultur på väg in i skolan

Micro:bit, som började som BBCs största digitala lärandesatsning på trettio år, är

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering

Tillgången till infrastruktur och teknik är sedan länge självklara punkter när skolans

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Children Make – barns skapande och barns rättigheter

2014 var det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Det

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan

Hur ska vi se på värdet av programmering och makerkultur i skolans

Stefan Pålsson Stefan Pålsson