Etikett: Makerkultur

Spaningen podd 010: Tutorlärare i Finland, teknologiförståelse i Danmark och kvalitetssäkring av kompetens i Sverige

Den här veckan börjar vi med satsningen på tutorlärare i Finland, som

Carl Heath Carl Heath

Spaningen Podd 006 – Det krävs samverkan för att lyckas med skolans digitalisering

Under fyra veckor kommer vi att lyfta fram de tematiska samtal om

Carl Heath Carl Heath

Det krävs samverkan för att lyckas med skolans digitalisering

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Spaningen Podd 004 – Programmering och digitalt skapande i skolan

Den här veckan börjar vi med att berätta om Europe Code Week.

Carl Heath Carl Heath

Programmering och digitalt skapande i skolan

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur går vi vidare med skolans digitalisering?

1 juli började de reviderade läroplanerna gälla för alla grund- och gymnasieskolor.

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Matematik, programmering och makerkultur i en etta på Hönö

Programmering och makerkultur är en central del av Öckerö kommuns arbete med

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Programmering med micro:bit för matematiklärare

Nästa läsår blir programmering en del av undervisningen i flera ämnen på

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Masterclass i digitalt skapande för lärare

En masterclass för lärare och andra som redan är väl införstådda med

Stefan Pålsson Stefan Pålsson