Etikett: GDPR

Ur nyhetsflödet vecka 35

Behovsanpassade AI-kurser hjälper svensk industri ta täten Örebro universitet erbjuder sedan 2017

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 33

Yrkeshögskola i Danmark satsar på Utbildning 4.0 I tisdags sparkade den treåriga

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Skolhuvudmännen brottas med osäkerheten kring dataskyddsförordningen

25 maj träder Dataskyddsförordningen i kraft som lag i Sverige samt i

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

EU:s allmänna dataskyddsförordning och skolan

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft i unionens medlemsländer.

Stefan Pålsson Stefan Pålsson