Frågeställningar kring kompetensförsörjning och livslångt lärande inom it och industri är en viktig del av arbetet på Linköping Science Park. Hur kan kunskapsintensiva företag attrahera och vidareutveckla kunniga medarbetare? Vad krävs för att motivera individer till kontinuerligt lärande genom hela arbetslivet? Linköping Science Park vänder sig även till barn och unga. För åttonde året i

Lämna en kommentar till Linköping Science Park hjälper kunskapsintensiva företag att utvecklas

Programmering och datalogiskt tänkande i den norska skolan FIKS – Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen – är en tvärvetenskaplig enhet vid Oslo universitet som sedan 2018 samordnar de kompetensutvecklingsinsatser som vänder sig till skolan. I måndags arrangerade FIKS ett webbinarium – lett av Øystein Gilje – som handlade om införandet av programmering och datalogiskt

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 17

Scratch hjälper elever utveckla datalogiskt tänkande Spaningen har tidigare tagit upp forskningsprojektet GrunnDig – Digitalisering i grunnopplæring. Under 2022 undersöker forskare vid universiteten i Stavanger och Oslo samt högskolan i Volda hur det har gått med digitaliseringen av den norska grundskolan. Slutresultatet ska presenteras vid en konferens i november, men man publicerar löpande sina delresultat,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 13

Metaverse och skolan De senaste månaderna – efter Mark Zuckerbergs utspel och företaget Facebooks namnbyte till Meta – har metaverse återigen blivit ett buzzword i media. Det har sitt ursprung i Neal Stephensons roman Snow Crash, som gavs ut 1992, där det beskriver en parallell virtuell värld som kan upplevas genom särskilda glasögon.  Theo Kanter

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 7

Skolan behöver en bättre balans mellan det fysiska och det digitala rummet Det har länge ansetts självklart att all undervisning ska ske på plats i skolan, samtidigt för alla, men så måste det inte vara. I det fysiska och i det digitala rummet finns både möjligheter och begränsningar som det gäller att vara medveten om.

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 39

Utmaningsbaserat lärande främjar datalogiskt tänkande Ett viktigt övergripande mål med skolans läroplaner är att göra det möjligt för eleverna att utveckla en adekvat digital kompetens. Hit kan bland annat programmering och datalogiskt tänkande räknas. Det är två områden som står i centrum för arbetet i forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS), som

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 24

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Fjärrundervisning I tisdags publicerade Spaningen en längre artikel om fjärrundervisning, lärarbrist och skolans digitalisering. Den bygger på samtal med Anna Åkerfeldt, projekt- och processledare på Ifous, Annika Svensson, koordinator för Regionala utvecklingsnätverket

Lämna en kommentar till Fjärrundervisning, ny antologi om skolans digitalisering och ICILS 2018

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden tar just nu paus, men återkommer snart i en ny form. Att lära för framtiden Förra månaden arrangerade Argentinas utbildningsdepartement en konferens i Buenos

Lämna en kommentar till Lära för framtiden, Super:bit samt MIK – en demokratifråga

26-27 augusti arrangerade Argentinas utbildningsdepartement en konferens i Buenos Aires om villkoren för utbildning och lärande i ett alltmer digitaliserat samhälle. Konferensen vände sig till skolledare och lärare i Argentina, och man hade bjudit in internationella gäster för att vidga perspektiven. Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, deltog från Sverige. Likvärdiga möjligheter till adekvat digital kompetens

Lämna en kommentar till Att lära för framtiden i ett digitaliserat samhälle

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden gör ett sommaruppehåll till mitten av augusti. AI och IoT i undervisningen i Kina Det pågår sedan några år tillbaka en snabb utveckling inom

Lämna en kommentar till AI och IoT i undervisningen i Kina, aktion för skolbibliotek i Norge och två forskarintervjuer